Hopp til innhold

Metrotunnel i 2028 - togtunneler senere

Ny t-banetunnel mellom Majorstuen og Bryn skal stå ferdig i 2028 og vil koste 16 milliarder kroner. Togtunnelene kommer mellom 2030 og 2040.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

BISLETT STASJON I 2028: Ny metrotunnel under Oslo med stasjon på Bislett skal stå ferdig i 2028, ifølge utredningen «KVU Oslo-navet».

Foto: Ruter/Placebo Effects AS

I dag ble den store utredningen av fremtidens skinnegående transportsystem i Oslo-området presentert («KVU Oslo-navet»).

Anbefalingen av to nye jernbanetunneler og én ny metrotunnel ble lagt fram i august. I dag ble hovedrapporten overlevert oppdragsgiverne Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune fra utrederne, som er Jernbaneverket, Ruter og Statens Vegvesen.

Metrotunnel haster mest

Den sier blant annet hva som haster mest og slår fast at ny t-banetunnel i Oslo og nye trikketraséer er det mest prekære for at kapasiteten ikke skal bli sprengt.

Bakgrunnen er den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus og målet om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Utredningen ser for seg utbyggingen i tre faser:

Fase 1: Utvikle dagens kollektivsystem best mulig fram mot 2030

 • Kapasitetstiltak metro og jernbane
 • Trikk Ring 2 Majorstuen - Bryn
 • Tiltak for buss, trikk, gåing
 • (Det er en forutsetning at Fornebubanen er på plass)

Fase 2: Et moderne metrotilbud innen 2030

 • Ny metrotunnel Majorstuen - Bryn via Stortinget (16,2 mrd. kroner)
 • Knutepunktutvikling
 • Byggestart for deler av jernbaneanleggene
 • Ny regiontogstasjon

Fase 3: Et styrket lokal- og regiontogtilbud fram mot 2040

 • Ny jernbanetunnel Oslo S - Nationaltheatret - Lysaker med avgrening til Bislett (19,6 mrd. kroner)
 • Ny jernbanetunnel Bislett - Alnabru-området (S-bane) (8,8 mrd. kroner)
Nettverkskart KVU Oslo-Navet

NYE BANER: Slik kan fremtidens banenett i Oslo se ut. Storo og den nordlige delen av dagens t-banering ligger utenfor øvre billedkant.

Foto: NORCONSULT

Dagens lokaltog innenfor Asker, Lillestrøm og Ski skal utvikles til å bli et S-banesystem. S-bane står for «storbybane» der togene ligner på metro, men skal kjøre på jernbanespor.

– Dette mener vi er riktige og nødvendige prosjekter i rett rekkefølge, og det vil knytte Akershus og Oslo sammen på helt nye måter, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Utredningen slår fast at kollektivtrafikken må ha hyppige avganger og definerer dette som følgende rutetilbud på dagtid:

 • Minimum hvert 5. minutt i indre by
 • Minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo
 • Minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane fra Asker, Lillestrøm og Ski
 • Minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus
 • Rutetabellene samordnes slik at regiontogene får avganger hvert 10. minutt fra knutepunktstasjonene på fellesstrekninger

Den totale prislappen (minus Fornebubanen) er forventet å bli 74,1 milliarder kroner, men planene har kommet så kort at usikkerheten er anslått til pluss minus 40 prosent.

Overlevering av KVU Oslo-Navet

BREDE SMIL FOR FLERE SKINNER: Fra venstre jernbanedirektør Elisabeth Enger, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, adm. dir. i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, fylkesordfører Anette Solli i Akershus.

Foto: Olav Juven / NRK

Mange om regningen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier dette er viktige investeringer for Oslo og Akershus.

– Er 74,1 milliarder kroner mer eller mindre enn du hadde trodd?

– Det er i hvert fall veldig mye penger. Men ser vi på dette i et 40-årsperspektiv, med alle menneskene som bor i stor-Oslo, så er det jo ikke så mye pr. person. Det er mange som skal være med og dele på regningen, sier samferdselsministeren.

Etter at regjeringen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har valgt overordnet konsept for fremtidens transportsystem, vil det ligge til grunn for videre analyser og planlegging av enkeltprosjekter.