Hopp til innhold

Nullutslippssone i Oslo tidligst fra 2025

Bymiljøetaten i Oslo anbefaler å gjøre hele området innenfor ring 2 til nullutslippssone for veitrafikk. De mener dette kan skje tidligst fra 2025.

Forbudet mot å kjøre bensin- og dieselbiler i området foreslås innført først for varebiler og tungtransport, deretter for personbiler to år senere.

Folk som bor i sonen anbefales å få fritak fra forbudet de fem første årene.

Etaten mener også at HC-kjøretøy og folk med HC-kort, utrykningsbiler og beredskapskjøretøy bør unntas fra forbudet.

– Jeg er glad for å få dette faglige underlaget til et av Oslos viktigste klimatiltak, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), i en pressemelding.

En forutsetning for innføringen er at loven endres slik at kommuner får myndighet til å innføre slike soner. Dette er det nasjonale myndigheter som må vedta.

– Oslo og andre storbyer venter nå på at regjeringen skal gi kommunene mulighet til å innføre nullutslippssoner, sier Stav.

Bymiljøetaten peker også på at det trengs en godt utbygget ladeinfrastruktur før en nullutslippssone kan innføres. I 2022 klarte kommunen bare å bygge 11 ladestasjoner.

Nullutslippssonen skal bidra til å kutte utslippene i Oslo. Kommunen har bestemt at utslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

Anbefalingen fra etaten er nå sendt til byrådet for vurdering, før et forslag skal legges fram for bystyret.

Et kart som viser hvor Bymiljøetaten foreslår å innføre en nullutslippssone. Området strekker seg fra Skøyen i vest og følger ring 2 rundt sentrum til Galgeberg og Lodalen i øst.
Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune