Slik angår statsbudsjettet deg

NRK Østfold vil løpende oppdatere artikkelen med stoff om statsbudsjettet 2011.

Statsbudsjettet 2011

Klokka 10.00 la finansminister Sigbjørn Johnsen frem statsbudsjettet for 2011.

LES OGSÅ: Klare forventninger fra Østfold

Her er de viktigste punktene fra statsbudsjettet for Østfold:

  • Nytt Østfold-sykehus

Regjeringen gir et endelig klarsignal til bygging av et nytt sykehus i Østfold.

LES OGSÅ: – Veldig gledelig!

Regjeringen foreslår å gi i underkant av 235 millioner kroner til investeringslån til det nye sykehuset på Kalnes.

Det betyr det at de økonomiske rammene er klare, slik at Helse SØr-Øst kan gi sin endelige byggegodkjenning i desember. Går alt etter planen, kan det nye Østfold-sykehuset stå klart i 2015.

Statsministeren og helseministeren har innkalt til pressekonferanse på sykehuset i Fredrikstad klokka 14.00, hvor det er ventet at nyheten offentliggjøres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nytt sykehus på Kalnes

Slik blir det nye sykehuset på Kalnes.

Foto: Arkitektgruppen nytt østfoldsykehus
  • Samferdsel

I statsbudsjettet for neste år bevilges det 20 millioner kroner til oppstartsarbeidene med strekningen Melleby-Momarken, og det gis 175 millioner kroner til sluttarbeidene på strekningen Krossby-Knappstad.

Det er derimot ikke satt av planmidler til Mossetunnelen i 2011 fordi Jernbaneverket mangler kapasitet til videre planlegging, særlig når det gjelder signalanlegg.

Detaljplanlegging og prosjektering vil bli gjennomført så snart Jernbaneverket har nødvendig plankompetanse på plass. Samferdselsdepartementet regner med at dette kan skje seinest i 2013.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Habeth om jernbanetunnel

- For sent. Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) er ikke fornøyd med at planleggingen av Mossetunnelen er utsatt til senest 2013.

Farleden til havnene i Østfold skal utbedres.

I statsbudsjettet bevilges det 40 millioner kroner til utbedringer av fiskerihavnen Utgårdskilen på Hvaler. I tillegg er det satt av midler til mindre utbedringer av Borg havn i Fredrikstad.

  • Mer til kommunene

Kommunene i Østfold får en økning i inntektene på tilsammen 4,2 prosent over statsbudsjettet.

Moss er den kommunen som får høyest økning i de frie inntektene, med 5,8 prosent. Rømskog ligger lavest, med en økning på 1,5 prosent.

  • Dyrere alkohol, røyk og snus

Regjeringen vil i statsbudsjettet for neste år sette opp avgiftene på snus med 10 prosent, mens avgiften på andre tobakksvarer økes med fem prosent.

Samlet vil avgiftsøkningene på snus og tobakk gi staten inntekter på 280 nye millioner kroner.

Alkoholavgiftene økes på sin side med fem prosent over prisjustering, noe som isolert vil tilføre statskassa 350 nye millioner kroner neste år.

Fra kl. 14.00 svarer NRKs kommentator Steinar Mediaas på dine spørsmål om statsbudsjettet og hva det betyr for din økonomi.

Send inn dine spørsmål her og nå!

Mer til kultur

I statsbudsjettet foreslås det at Science Center Østfold får 18 millioner kroner. Vitensenteret har tidligere fått tilsagn om 40 millioner kroner, hvorav seks millioner kroner ble bevilget i 2010.

Østfoldmuseene får 21, 931 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 1, 629 000 millioner kroner fra 2010-budsjettet.

Opera Østfold får 2,562 millioner kroner, en økning på 562 000 kroner fra 2010.

Kunstsatsingen Punkt Ø får mer penger å rutte med til neste år. 9 og en halv millioner kroner er kunstsatsingen lovet i statsbudsjettet for 2011. Det er 288.000 kroner mer enn i fjor.

Det er under vurdering å etablere et nytt filmsenter som skal dekke fylkene Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus.

  • Høgskolen i Østfold

Regjeringen foreslår en økning på 5,4 millioner kroner til etablering av 50 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Høgskolen i Østfold.

Videre foreslås det en økning på 0,5 millioner kroner som følge av at midler til ’Småforsk’ legges inn i rammen til institusjonen.

Totalt foreslås en bevilgning på 447,1 millioner kroner til høyskolen.

  • Flere prester til Østfold

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til prestetjenesten med fem millioner kroner gjennom opprettelse av flere prestestillinger.

Ved fordelingen vil det imidlertid legges avgjørende vekt på at enkelte bispedømmer har en lavere prestedekning enn andre bispedømmer. Dette gjelder særlig Borg bispedømme og Stavanger bispedømme.

  • Forsvaret

Fredriksten får 20 millioner kroner til videre utbedringsarbeid. Velferdsbygget på Rygge skal ferdigstilles.

Aktiviteten for redningshelikoptertjenesten på Rygge flystasjon vil videreføres i 2011 på samme nivå som i 2010. Generalinspektøren for Luftforsvaret blir også på Rygge inntil kampflyprosjektet er over.

Styrker barnevernet

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet over statsbudsjettet 2011. Dermed skal Regjeringen nå målet sitt om 400 nye barnevern-stillinger som de ikke klarte i år.

Hobøl er blant kommunene som har fått penger til barnevernet, men ikke opprettet stillinger. Leder for barnevernet i Hobøl, Lise Falkenberg er glad for at pengene blir øremerket.

– Ved øremerke midlene kommer pengene dit de skal, sier Falkenberg til NRK.no.

48 millioner kroner er i statsbudsjettet bevilget til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad er blant de 23 bykommunene i Norge som skal dele pengene. Formålet er å bidra til å bedre oppvekst- og levekåra i byene.