Norges tiende største lufthavn

Etter bare fire måneders drift er Moss Lufthavn Rygge den tiende største lufthavnen i Norge, større enn Haugesund.

Moss Lufthavn Rygge

Moss Lufthavn Rygge har passert Haugesund i trafikk, og nærmer seg Ålesund.

Foto: NRK/Lars Håkon Pedersen

Moss Lufthavn Rygge har etter kort tid et antall flyvninger og passasjertall som tilsvarer nær 600 000 passasjerer i året.

Det gjør lufthavnen til den tiende største i landet etter Ålesund Lufthavn Vigra.

Norwegians sterke satsing på Østfoldflyplassen er årsaken til den allerede er blant de ti største.

Passasjertak

Norwegian vil satse videre på Rygge, men hindres foreløpig av at det er satt en begrensning på 750 000 passasjerer i konsesjonen som er gitt av Samferdselsdepartementet.

Denne grensen ble gitt som et kompromiss for at Rygge skulle få utvidet åpningstidene til å gjelde fra 06.30 - 23.30.

Liv Signe Navarsete har sagt tydelig fra om at dette ikke vil endres i inneværende stortingsperiode. Dermed kan taket tidligst heves fra neste høst.

- Vi jobber for at dette skal skje så snart som mulig etter valget høsten 2009, sier direktør for Rygge Sivile Lufthavn AS, Pål Tandberg.