Nei til idrett i marka

Fylkesmannen sier nei til idrettsutbygging i marka, til tross for at idrett er et av markalovens formål.

Utsikt fra Tryvann

Fylkesmannen mener utbyggingen av Tryvann Vinterpark vil gjøre anlegget for synlig i landskapet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fylkesmannen vender tommelen ned for idrett i marka flere steder i Oslo og Akershus. Protestene mot idrettsutbygging kommer til tross for at et av formålene med den nye markaloven er å tilrettelegge for idrett.

§ 1. Formål

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Markaloven

Oppgitt over fylkesmannen

Øivind Sand

Øivind Sand.

Rælingen-ordfører Øivind Sand er oppgitt over at hans kommune ikke får lov til å bygge ut hopp- og alpinanlegget i Marikollen.

– Rælingen er en ås, men nedover- og oppoverbakker. Da bør vi bruke den topografien vi har til innbyggernes beste. Det betyr hopp, det betyr alpinbakker, det betyr variert løypeterreng for skibakker.

– Meningsløse protester

Etter en engasjert debatt med kjendiser som Vegard Ulvang og Aslak Sira Myhre på barrikadene, vedtok Stortinget i april en markalov der det å tilrettelegge for idrett er likestilt med det å fremme friluftsliv og naturopplevelse.

Derfor synes Rælingen-ordfører Sand at det er ekstra merkelig at Marikollen-utvidelsen har fått tommelen ned.

– Protesten blir litt meningsløs, for dette er et eksisterende idrettsanlegg som skal utvides, og som vil stimulere til økt friluftsliv for eksisterende og fremtidig befolkning i regionen.

– Den delen av marka som ligger i Marikollen er mindre brukt enn områdene som ligger nord i bygden, og vi ønsker å stimulere til økt bruk gjennom dette anlegget.

Har sagt nei til fire idrettsanlegg

Med den nye markaloven i hånd har fylkesmannen protestert mot flere planlagte idrettsprosjekter i Oslo og Akershus.

Hopp- og alpinanlegget i Marikollen er det ene, utvidelsen av Tryvann Vinterpark det andre, og et stort skistadion på Sjonken på Romeriksåsen i Nannestad det tredje. I tillegg har fylkesmannen sagt foreløpig nei til utbygging av alpinanlegget på Varingskollen i Nittedal.

(artikkelen fortsetter)

Gutta i Varingskollen

Guttene som nøt skimulighetene i Varingskollen i romjula kan ikke forvente seg bedre bakker i fremtiden, dersom ikke fylkesmannen ombestemmer seg.

Foto: Andrea Melby / NRK

– Ikke fritt fram

Det er ikke fritt fram selv om idrett er med i formålsparagrafen, sier miljøvernsjef hos fylkesmannen, Anne-Marie Vikla.

– Stortinget har sagt at idrett, friluftsliv og naturopplevelse skal veie like mye. Men, idretten må ikke være en vesentlig ulempe for disse andre. Det betyr at det ikke vil være naturlig å gi idrettsanlegg som støyer, for eksempel motorsport og skytebaner, innpass i marka.

Men her snakker vi om alpinanlegg og langrennstadion?

– Ja, og da må vi også se på beliggenheten til disse anleggene. Hvis det er slik at vi har eksisterende anlegg som ligger i randsonen, så kan noe utvidelse aksepteres. Men da må man også gjøre en skjønnsmessig vurdering av lys, støy, og terrenginngrep. Vi skal også ivareta natur og kulturlandskap i marka.

Dette mener fylkesmannen:

– Idretten ikke nok vektlagt

Ordfører Sand mener derimot at idretten ikke har blitt tilstrekkelig vektlagt.

–Jeg er glad for at markaloven kom, men vi må få lov til å bruke markaloven til beste for innbyggerne, ikke bare for det som vokser i marka.