NAF mener et dieselforbud er feil vei å gå

NAF er kritisk til at det neste vinter kan bli forbudt å kjøre med dieselbiler i de største byene, på dager med kraftig luftforurensning.

Dieselforbud

I går ble det klart at det nå er politisk flertall på Stortinget for å gi kommunene lov til innføre et slik forbud. NAF mener at et dieselforbud blir feil.

LES: Går mot dieselforbud i Oslo

En fallitterklæring

Inger Elisabeth Sagedal

KRITISK TIL DIESELFORBUD: Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, mener at det er mange grep som burde vært tatt.

Foto: Erik Norrud / NAF

– Hvis dette er det mest konkrete tiltaket man har å ty til for å unngå de store lokale luftproblemene, så er det en form for fallitterklæring, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

– Man bør sette opp busser, innfartsparkeringer og flere skip på landstrøm. Det finnes en type diesel som ikke fører til NO2-problemer.

Oversteget lovlige nivåer

Både Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen har hatt så dårlig luft at de har oversteget de lovlige nivåene.

Høyre og Arbeiderpartiet vil støtte et forslag fra Venstre på Stortinget om en lovendring, slik at kommunene kan innføre lavutslippssoner.

Stian Berger Røsland

VENSTRES FORSLAG: Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), vil innføre lavutslippssoner.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Ifølge byrådslederen i Oslo, Stian Berger Røsland i Høyre, vil folk bli varslet på forhånd, samtidig som kommunen øker kapasiteten på kollektivtransporten.

– På de mest forurensede dagene når folk sliter med luftveis- og helseproblemer, ser vi for oss at et slikt forbud kan la seg gjennomføre innenfor en bestemt sone i Oslo. Da vil det ikke være tillatt med biler som går på diesel, sier Røsland.

Brudd på luftkvalitetsdirektivet

Jan Bøhler

HASTER: Storbypolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, sier at vi kan lære av lavutslippssonene i byer i Europa.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet forrige vinter en formell sak mot Norge for brudd på luftkvalitetsdirektivet. Storbypolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, mener derfor det haster med å innføre et forbud.

– Vi har akutt behov for tiltak som kan virke raskt. Jeg er veldig glad for at vi får hjemmel for å innføre lavutslippsoner. Det er ikke bestemt ennå hvilke biler som kan bli utelukket, men det skal vi finne gode løsninger på.

Vanskelig å forstå

Inger Elisabeth Sagedal mener et forbud mot dieselbiler er vanskelig å forstå for folk flest.

– Det er vanskelig for folk å skjønne forskjellen på klimautslipp og NOx-utslipp. Man har fått en forståelse for at dieselbiler er et riktig og godt miljøkjøp. Da er det veldig vanskelig å fatte at man skal forby en bil man ble oppmuntret til å kjøpe.

LES OGSÅ: Dårlig luftkvalitet i storbyene