Hopp til innhold

Mindre kriminalitet i Oslo

Skal vi tyde statistikken fra politiet, blir Oslo en stadig tryggere by. Antall ran har ikke vært lavere enn på 25 år. Også antall lommetyverier og innbrudd har gått ned.

Politiets pk

Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold var fornøyd da han presenterte kriminalitetstallene for 2014. Til stede var også visepolitimestrene Gro Smogeli og Roger Andresen.

Foto: Vegard Erstad / NRK

Oslo politidistrikt la fredag formiddag frem kriminalitetsstatistikken for 2014.

– Det er hyggelige tall vi kan legge frem i dag, sa en fornøyd politimester Hans Sverre Sjøvold på en pressekonferanse fredag formiddag.

Totalt har antall anmeldelser i politidistriktet gått ned over 13 prosent og tallene for 2014 viser en nedgang i de aller fleste typer kriminalitet.

– Vi har grunn til å tro at dette er en reell nedgang, og ikke bare at folk lar være å anmelde. Til det er nedgangen for stor, sa Sjåvold.

Laveste ranstall på 25 år

Hans Sverre Sjøvold

Politimesteren trakk spesielt frem utviklingen når det gjelder ran. Antall anmeldelser for ran og utpressing har ikke vært så lav på over 25 år. Nedgangen er på 42,3 prosent.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Politimesteren trakk spesielt frem utviklingen når det gjelder ran. Antall anmeldelser for ran og utpressing har ikke vært så lav på over 25 år. Nedgangen er på 42,3 prosent.

– Satsingen på en egen ransgruppe tror vi har hatt god effekt. Dette betyr at mange av våre innbyggere har blitt spart for en grov integritetskrenkelse, sa Sjøvold.

Færre lommetyverier og innbrudd

Også antall lommetyverier har gått ned. Her har politiet registrert 4700 færre saker enn i 2013.

– Dette er i seg selv ikke store og alvorlige hendelser, men det skaper utrygghet i det offentlige rom, sa Sjøvold.

I 2012 nådde antall lommetyverier nye høyder. Politiet anslo at et tresifret antall profesjonelle lommetyver var i aksjon hver dag, og startet opp en egen innsatsgruppe som raskt ga resultater.

– Vi ser også fra tallene i fjor at dette arbeidet er viktig, sa Sjøvold.

Politimesteren tror også Høyesteretts avgjørelse om å heve straffenivået for lommetyverier fra fra 60 til 90 dager har hatt god effekt.

Antall boliginnbrudd fortsetter også å synke.

– Fokuset vi har hatt på å avsløre kriminelle bander fra utlandet, mener vi har vært avgjørende for å få ned antall boliginnbrudd i Oslo-området, sa Sjøvold.

Oppklarer færre saker enn andre

Politiet i Oslo oppklarte 26,9 % av alle saker i fjor. Oppklaringsprosenten er lavere i hovedstaden enn i de andre politidistriktene i landet.

Ifølge politiet skyldes dette blant annet sammensetningen av kriminaliteten. Oslo har en langt høyere andel anmeldelser av vinningskriminalitet, som er saker som er vanskelige å oppklare. I Oslo utgjorde vinningskriminaliteten nær 52 % av alle anmeldelser. I landet for øvrig var tallet 39,4 %.