Skjerper straffen for lommetyveri

Høyesterett mener straffen for lommetyveri må skjerpes, og dømmer en rumensk mann til åtte måneders fengsel for å ha stjålet fire mobiltelefoner.

Storgata i Oslo

Politiet har pågrepet en rekke lommetyver i området rundt Storgata i Oslo.

Foto: Dang Trinh / NRK

Antall lommetyverier nådde nye høyder i fjor, spesielt i Oslo. Politiet anslo at et tresifret antall profesjonelle lommetyver var i aksjon hver dag, og startet opp en egen innsatsgruppe som raskt ga resultater.

Dommen som ble avsagt i Høyesterett i dag hever straffen med tre måneder «på bakgrunn av kriminalitetsutviklingen».

Ifølge dommen kom den rumenske mannen (35) til Norge sammen med samboeren sin i desember 2012, og begikk det første tyveriet allerede dagen etter.

– Kom for å livnære seg av tyveri

Han ble i Oslo tingrett dømt til fem måneders fengsel for fire tyverier. Ved tre anledninger stjal han mobiltelefoner av typen Iphone, og den fjerde gangen stjal han en Iphone-kopi.

Sammen med en av telefonene stjal han også 200 kroner i kontanter, og et gavekort som var verdt 500 kroner.

Tre av tyveriene ble begått på busser i Oslo, mens ett fant sted i en klesbutikk. Han har innrømmet tre av tyveriene, og ble tatt på fersk gjerning i ett av tilfellene.

Retten la til grunn at han «kom til Norge for å livnære seg av lommetyverier», og dømte også samboeren hans til 90 dagers fengsel for medvirkning.

Les: Slik stjeler tyvene mobilen din
Les: Rumensk lommetyv:– Det var et adrenalinrush

– Behov for skjerping

Oslo statsadvokatembeter anket straffeutmålingen til lagmannsretten, som forkastet anken. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett.

Grunnen var at det var «behov for en skjerping av straffenivået for å motvirke den uheldige kriminalitetsutviklingen på dette området».

Tingretten og lagmannsretten har tidligere lagt straffenivået på 50-70 dagers fengsel.

Påtalemyndigheten ville heve nivået til fengsel i 90-120 dager, spesielt i tilfeller der forbrytelsene «har et profesjonelt preg og den domfelte vil livnære seg av tyveriene».

Les: Sju av ti lommetyver er rumenere

– Rammer de fornærmede hardt

Høyesterett legger også vekt på at lommetyveriene er systematiske og profesjonelle.

«Her skiller forbrytelsene seg klart fra dem som begås mer tilfeldig og leilighetsvis. Disse profesjonelle lommetyveriene er samfunnsskadelige og rammer de fornærmede hardt, ikke minst ved tyveri av avanserte mobiltelefoner», heter det i dommen.

Det legges også vekt på at tyveriene blir begått på offentlige steder, der behovet for trygghet er stort.

«Etter mitt syn bør det reageres strengt mot slik virksomhet. For denne typen lommetyverier kan et passende utgangspunkt for straffutmålingen være fengsel i 90 dager», heter det videre.

Høyesterett påpeker at de går inn for en gradvis skjerping av straffenivået, og bemerker at lommetyverier «er av svært forskjellig karakter». De vil derfor ikke angi et normalstraffenivå for alle typer lommetyverier.

Mannen får 101 dager i fradrag for utholdt varetekt.

– Vil virke preventivt

Cecilie Schløsser Møller

Cecilie Schløsser Møller.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, som representerte påtalemyndigheten i saken, mener dommen er prinsipielt viktig.

– Lommetyverier er et veldig stort problem i Oslo, og nå har Høyesterett hevet straffenivået fra 60 til 90 dager for ett lommetyveri. Det mener vi vil bidra til å få antall lommetyverier ned, sier Møller til NRK.

Møller påpeker at politiets innsatsgruppe mot lommetyverier har hatt en positiv effekt, men mener problemet må bekjempes fra flere hold.

– Vi mener at strengere straffer vil virke allmennpreventivt. Dette er den første høyesterettsdommen på området, og den vil derfor få stor betydning fremover, sier Møller.

SISTE NYTT

Siste meldinger