Hopp til innhold

Millioner til ekstra veivedlikehold

Samferdselsdepartementet har satt av 41 millioner til ekstra vedlikehold av fylkesveiene i Viken og 1,4 millioner til Oslo. Dette er hentet fra potten på 400 millioner som ble gitt til hele landet for å stimulere til aktivitet under koronakrisen.