Mener voldtekter på fest kan bekjempes med informasjon

Unge menn har lite kunnskap om hva en voldtekt er. Det mener politietterforsker Jonas Dalheim ved volds- og sedelighetsavsnittet i Østfold.

Jonas Dalheim

Politietterforsker Jonas Dalheim i Østfold, mener politiet har jobbet for lite med forebygging når det gjelder seksuelle overgrep.

Foto: Pål Andersen / NRK

– Hvis en gutt har seksuell omgang med ei jente som er alt for full til å kunne motsette seg handlingen, er det voldtekt. Hvis det er utført ved samleie, eller at man har ført en gjenstand inn i skjeden, er det voldtekt. Det fører til en minstestraff på tre år i fengsel, sier han.

Forbinder voldtekt med vold

Dalheim forteller at mange unge menn har lite kunnskap om hva en voldtekt egentlig er. Mange tror for eksempel at det handler om bruk av fysisk vold.

– Når man er anmeldt for voldtekt, tenker man ofte at det dreier seg om at man har skaffet seg seksuell omgang ved hjelp av vold. Men i de fleste sakene er det ikke brukt vold. Det dreier seg om at man har utnyttet en beruset person som ikke har vært i stand til motsette seg handlingen, sier han.

Politietterforskeren forteller at det ikke engang trenger å være fysisk kontakt mellom overgriper og offer for at det i lovens forstand skal kunne foreligge en voldtekt.

– Hvis man over nettet for eksempel presser noen til å penetrere seg selv med gjenstand, er det definert som voldtekt ved samleie. Da kan man bli straffet med tre års fengsel uten å ha hatt fysisk kontakt en gang, sier han.

Mener det bør være forebygging i skolen

Dette er forhold som ungdom bør informeres om, og politiets fagfolk bør i større grad drive med forebygging i skolen, mener Dalheim.

– Det bør absolutt være en systematisk forebygging også når det gjelder fagfeltet seksuelle overgrep. Politiet har tradisjonelt vært flinke til å forebygge når det gjelder narkotika og det å ferdes i trafikken, men på dette fagfeltet har vi ikke vært spesielt flinke, mener han.