Hopp til innhold

Bønder ønsker ikke at hønene skal være inne – nå varsler Mattilsynet bøter

Mattilsynet har innført portforbud for fjørfe og tamfugl i 37 kommuner. Hønsebonde fra Sarpsborg kaller kravet en næringsnekt.

Camilla Watvedt og Johannes Hvaal Solberg med hver sin høne.

Småbruksbøndene Camilla Watvedt og Johannes Hvaal Solberg har en høne å plukke med Mattilsynet. De kommer ikke til å følge kravet om portforbud.

Foto: Raymund Lester-Watvedt

– Jeg er klar over at de har funnet smittede og døde dyr, og at de derfor setter inn dette portforbudet. Men vi vil gjerne få fremlagt dokumentasjon som viser hvordan våre besetninger kan være til fare for inngående høns.

Det sier Johannes Hvaal Solberg, som er hønsebonde i Sarpsborg.

I løpet av juni ble det påvist fugleinfluensa hos tre gjess i Vestby og én i Holmestrand. Mattilsynet frykter at smitten fra villgjessene nå skal spre seg til tamfugl.

Derfor er det innført portforbud for tamfugl i 37 kommuner på Østlandet.

Det betyr at høner som holdes i fangenskap ikke lenger kan bevege seg fritt utendørs.

Espen Ringstad ved Nybo regenerative gård i Marker sier høns er en for stor del av næringsgrunnlaget deres til at de kan drifte uten å få lov til å ha dem ute.

– Og innedrift er ikke noe alternativ, både fordi vi absolutt ikke har lyst til å degradere dyrevelferden så drastisk, eller har egnet infrastruktur til innedrift sommerstid, sier han.

Men veterinær i Mattilsynet, Lars-Erik Rondestveit, mener at nettopp portforbud er det mest effektive tiltaket for å hindre smittespredning.

– Det er viktig å sørge for at man ikke får direkte kontakt med villfugl, eller kontakt med avføring fra villfugl, som også er smittefarlig, sier han.

Truet med bøter

Til NRK forteller Johannes Hvaal Solberg at rundt ti småbruksbønder nå har gått sammen om å ikke følge Mattilsynets pålegg om portforbud.

Han beskriver portforbudet som en næringsnekt.

– Vi vil veldig gjerne få fakta på bordet og snakke om dyrevelferd, immunforsvar, helse og livsstil og alt det som er viktig for oss.

Solberg hevder de har blitt truet med bøter, fordi de ikke følger portforbudet.

Høner som nyter et proteinrikt måltid utendørs.

Høner får ikke lenger lov av Mattilsynet å oppholde seg utendørs. På Delås gård nyter likevel hønene måltidene ute i sommervarmen.

Foto: Raymund Lester-Watvedt

Det bekrefter Rondestveit. Han forteller at enkelte hobbyfjøsholdere ikke har etterkommet kravet om å holde dyrene innendørs eller under tak.

– Det har medført at Mattilsynet, etter bekymringsmeldinger, har vært nødt til å bruke hastevedtak om at dyrene skal inn, eller under tak. Det har i noen få tilfeller vært nødvendig å varsle tvangsbøter, sier han.

Espen Ringstad understreker at de ikke driver med hønsedriften som en hobby.

– Det er noe av sakens kjerne. For oss handler dette om næring og produksjon av mat i en betydelig skala. Vi har hønene i et helhetssystem med andre dyr, men de er en essensiell del av driften. Vi vil bli tatt på alvor, sier han.

Også Ringstad savner et beslutningsgrunnlag for det han kaller en drastisk endring nærmest over natta.

– Vi kan bli stående igjen med en mulig omsetning på flere hundre tusen som vi kan bli nødt til å slakte ned. Det er vanvittig synd og en uansvarlig risiko vi ikke kan ta, sier han.

Kan få store konsekvenser

Rondestveit mener at kravet om portforbud er både viktig og riktig.

Lars-Erik Rondestveit i Mattilsynet

Lars-Erik Rondestveit, veterinær i Mattilsynet.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Så langt er det ikke påvist ett eneste tilfelle av fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold eller i hobbyfjørfehold.

Men det er likevel for tidlig å slippe tamfuglene ut i naturen, mener Rondestveit.

– Hvis man får det inn i de store, kommersielle fjørfeholdene, så vil man bli nødt til å avlive og destruere store mengder fjørfe. Og det igjen kan få konsekvenser for tilgangen til egg og fjørfekjøtt.

Mattilsynet har ikke fått tilbakemelding om at noen kommersielle produsenter har motsatt seg portforbudet.