Mange vil ikke lære seg å svømme

Alle elever i Oslo-skolen som ikke har lært seg å svømme, får tilbud om forsterket svømmeopplæring. Men mange takker nei til tilbudet.

Mange Oslo-ungdom kan ikke svømme. Selv om det finnes flere lavterskeltilbud, benytter ikke ungdommen seg av dem.

SE VIDEO: Ungdom i Oslo svømmer ikke godt nok.

– Vi ser at det er en del som ikke møter opp, og det er svært alvorlig. Vi har ingen elever å miste, sier sosialbyråd Anniken Hauglie til NRK.

Hun sier at bare halvparten av de som får tilbudet, som benytter seg av det.

– Det er mer enn 600 som ikke møter opp. Det er kanskje ulike grunner til det, men jeg vil innstendig oppfordre alle byens foreldre om å sende barna sine på opplæring når de får tilbudet. Det er livsviktig, bokstavelig talt, sier Hauglie.

Lørdag døde en 17 år gammel gutt etter en badeulykke på Tøyenbadet. Gutten hadde tatt seg inn til svømmebassenget etter stengetid sammen med noen kamerater, og kunne ikke svømme.

I 2010 druknet to unge brødre på Romsås i en tragisk ulykke. På land sto flere fortvilte vitner som heller ikke kunne svømme.

I 2013 druknet 119 personer i Norge, viser tall fra Norsk Folkehjelp. Det er det høyeste tallet siden 2004.

Samtidig viste en undersøkelse at norske barns svømmeferdigheter ikke har blitt særlig bedre i løpet av de ti siste årene. Bare halvparten av landets tiåringer kunne svømme 200 meter.

– Foreldre må forstå at det er livsviktig

Anniken Hauglie

BER FORELDRENE TA ANSVAR: Sosialbyråd Anikken Hauglie (H).

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

I Oslo består den obligatoriske svømmeopplæringen av ti timer på fjerde trinn, slik loven sier. I tillegg blir det også tilbudt svømmeopplæring på lavere trinn og for eksempel i aktivitetsskolen, sier Hauglie.

Den ekstra undervisningen for de som ikke kan svømme, blir tilbudt i skoleferiene og på ettermiddagene for at det skal passe for flest mulig. Men Hauglie mener at foreldrene også må ta ansvar for at barna lærer seg å svømme.

– Vi er utrolig opptatt av at våre elever lærer å svømme, og tilbyr undervisning på ulike måter. Men det er avgjørende at foreldrene sender barna på disse kursene, og følger dem om de må, sier Hauglie.

Barn med innvandrerbakgrunn, eller av foreldre med innvandrerbakgrunn, er i flertall blant de som ikke kan svømme. Noen foreldre kan ikke svømme selv, eller kommer fra en kultur der det ikke er vanlig å lære barna å bli trygge i vann.

– Det kan være mange ulike grunner til at så mange ikke møter opp, og noen foreldre tror kanskje at barna er på kurs, selv om de ikke er det. Men det er viktig at foreldrene forstår at det er livsviktig å kunne svømme. Barn og unge oppholder seg ved vann ved mange ulike anledninger, og da må de kunne svømme bra nok til å komme seg inn til kanten hvis de faller uti.