Mange frivillige til Redningsskøyta

Redningsselskapet skal ikke få problemer med å bemanne den nye redningsskøyta i Skjebergkilen. Frivillige står i kø for å redde liv på sjøen.

Horn Flyer

Redningsskøyta «Horn Flyer» på Skjærhalden får mer assistanse på Østfoldkysten.

Foto: Redningsselskapet / Pål Bustgaard

Østfold får nå sin tredje redningsskøyte. Fra før har Redningsselskapet en skøyte med fast besetning stasjonert på Skjærhalden på Hvaler i tillegg til at sjøredningskorpset drifter en skøyte med base i Moss.

Andrè van Ingelgem

Leder av sjøredningskorpset i Østfold André van Ingelgem har ikke problemer med å bemanne den nye redningsskøyta.

Foto: NRK

Sjøredningskorpset i Østfold blir nå det første som får to redningskøyter, med avdeling i både Moss og Skjebergkilen. Leder av sjøredningskorpset i Østfold André van Ingelgem forteller at mange nye meldte seg som frivillige da det ble klart at Østfold får en tredje redningsskøyte fra våren neste år.

Umiddelbar respons

– Vi merket responsen umiddelbart etter at det ble kjent for noen uker siden at det skulle etableres stasjon i området. Det er noe som heter frivillighetsportalen på Redningsselskapets nettsider, og der har det rast inn med interessenter, sier André van Ingelgem.

Ingelgem legger til at mange av dem som har meldt interesse er fra distriktet.

– Det er tydelig at interessen er stor og viljen til å være med og ta et samfunnsansvar absolutt er til stede, sier van Ingelgem.

Frivillige bemanner mange skøyter

På landsbasis er det slik at nær halvparten av redningsskøytene bemannes av frivillige. De får grundig kursing og opplæring.

Interessen er så stor at det er ventelister for å bli tatt inn som operativt medlem på Østlandet. :

– Det korpset som er godt etablert i Moss et av Norges største. Vi har ressurser og folk til den nye skøyta. Når vi starter vil en gruppe fra vårt eksisterende korps være med helt i starten. Så får vi se hvordan behovet er for å rekruttere flere til den stasjonen. Vi ser på det som en prøveordning dette første året. Ved sesongslutt evaluerer vi og eventuelt videreutvikler, sier han.

Ønsker den velkommen

Ordfører på Hvaler Eivind Norman Borge, er svært glad for den nye redningsskøyta som skal ha base i Ullerøy i Sarpsborg.

Eivind Norman Borge, ordfører på Hvaler

ordfører Eivind Norman Borge på Hvaler ønsker en ny redningsskøyte på Østfold-kysten velkommen.

Foto: Pål Andersen / NRK

Sommeren har vært hektisk for redningsskøyta «Horn Flyer» på Hvaler. Neste sesong får den bistand av en ny, mindre skøyte i Skjebergkilen. Det trengs, slår Borge fast:

– Regningsskøyta Horn Flyer er opptatt stort sett hele tiden. Vi vet at det skjer ting parallelt. At vi får enda en forsterkning er selvsagt gledelig. Det har veldig mye med sikkerheten ute i fjorden vår å gjøre, sier Borge.

Han regner med at menneskeliv kan bli reddet som en følge av styrkingen.

– Vi ser at fjorden vår brukes stadig mer og det oppstår selvfølgelig også flere og flere situasjoner, konstaterer Hvaler-ordføreren.