– Øvre Eiker var et betydelig maktsentrum

Nye funn fra yngre jernalder viser at makt og kontroll over ressursene i nedre Buskerud var samlet i området rundt Hokksund.

Dekorbeslag vikingfunn Hokksund

Det var funnene av et dekorbeslag og et låsbeslag med metallsøker som gjorde at det ble satt i gang undersøkelser med georadar i Øvre Eiker.

Foto: Bjørn Johnsen / Buskerud fylkeskommune

Høsten 2015 ble det tatt i bruk georadar for å sjekke områdene rundt Hokksund, etter at det ble funnet et sjeldent irsk relikvieskrin av metallsøkere i 2014. Undersøkelsene ble gjort av Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune, i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Et åkerområde på ti mål ble undersøkt med den nyeste teknologien, en motorisert georadar.

Nylig kom resultatene av undersøkelsen. Med gode grunnforhold, ble det gjort mange funn, og resultatene er utrolige, mener arkeolog Bernt-Egil Tafjord i fylkeskommunen.

– Vi har nå sterke indikasjoner på at makt og kontroll over ressurser har vært samlet rundt Hokksund-området, sier Tafjord i en pressemelding.

Huskontur

Bildet viser konturene av et forhistorisk hus i Eiker, fotografert med georadar 30–100 cm under overflaten.

Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning

Forløper for dagens byer

Resultatene viser flere tydelige husstrukturer. I tillegg har de funnet et gravfelt som er pløyd ut, groper og aktivitetsområder. Trolig er funnene fra jernalderen.

Bernt-Egil Tafjord

Arkeolog Bernt-Egil Tafjord mener funnene i Øvre Eiker er spennende.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Analysene vi nå har fått, synliggjør det som trolig er utviklingen mot en sentralgård i vikingtiden, muligens med røtter tilbake til bronsealderen, sier Tafjord.

Ifølge arkeologen har en såkalt sentralgård hatt flere funksjoner, og den kan best sammenlignes med det vi i dag kaller byer.

– Foruten å være sete for en lokal stormann, har gården hatt ressurser til å skaffe spesialiserte håndverkere, finsmeder og annet, samt arrangere sesongmessige markeder for omlandet, sier Tafjord.

Les også:

– Spennende funn

To gårder, Berg og Sem, har trolig hatt sentrale funksjoner i middelalderen. Nyere forskning viser at de kan ha vært betydningsfulle også lenger bak i tid, til vikingtiden og kanskje enda lenger.

– Dermed blir det ekstra spennende å se både nye og gamle funn i Øvre Eiker i sammenheng med utviklingen mot store, faste markedsplasser i Vestfold, både den kjente Kaupang ved Larvik og markedsplassen på Heimdal ved Gokstad, sier Tafjord.

Fjorden gikk helt inn

I vikingtiden lå havnivået mellom fire og fem meter høyere enn i dag, og det gikk en fjordarm fra havet inn til funnområdet. Fjordarmen het muligens Drafn. Det var mulig å føre store skip opp til Hokksund og Vestfossen.

– Dermed har Eiker vært en del av vannveien i Viken-området, med svært kort vei til Vestfold og videre ut i Europa, avslutter Tafjord.

Georadarfunn i Øvre Eiker

Dette bildet er tatt fra en drone, og det viser området fra Bergs-høyden over Sem mot Hokksund.

Foto: Thomas Karlberg / Buskerud fylkeskommune