Må vente et halvt år på mammografi

Køen av kvinner som venter på mammografi i Oslo har vokst etter at Helse Sør-Øst sa opp avtalen med private sykehus. Først nå, et halvt år senere, skal de kartlegge behovet. – Jeg blir engstelig av å gå og vente, sier Ingegerd Henriksen.

Venter på mammografi

SE VIDEO: Ingegerd Henriksen tar mammografi hvert vår, men i år fikk hun ingen innkalling.

En maidag i 2006 pusler Ingegerd Henriksen rundt i huset og venter på noen middagsgjester. Hun går innom postkassen, og der ligger det et brev fra legen.

– Jeg hadde tatt mammografi og i brevet stod det at jeg måtte komme tilbake og ta nye bilder. Da visste jeg at noe var er galt, sier hun.

Det viser seg at Henriksen har brystkreft. Heldigvis det går bra, og svulsten blir fjernet.

Hver vår kalles hun imidertid inn til ny mammografi for å sjekke at hun fremdeles er kreftfri. Men i år kom det ikke noe brev.

– Jeg ringte til Ullevål sykehus og fikk beskjed om at det var tre måneders ventetid. Litt senere fikk jeg et brev der det stod at jeg måtte vente et halvt år. Jeg blir engstelig av å gå og vente, sier hun.

Får ikke gå til private

Årsaken til at Ingegerd, og mange andre, står i kø for å få mammografi er at Helse Sør-Øst ved årsskiftet endret avtalen med private helseaktører. Kvinner kan ikke lenger ta mammografi privat og få det betalt av det offentlige. Dette har gitt enda lengre ventetid ved Oslo Universitetssykehus, som allerede før avtaleendringen hadde presset kapasitet.

Et halvt år etter at avtalen ble forandret, er problemet fremdeles ikke løst.

Marit Røyneberg, leder Brystkreftforeningen

Marit Røyneberg, leder i Brystkreftforeningen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Nå er vår tålmodighet slutt. Dette er en så alvorlig situasjon at vi er nødt til å få en løsning, sier Marit Røyneberg, leder i Brystkreftforeningen.

Tirsdag møtte Brystkreftforeningen stortingspolitikere i håp om å få fortgang i saken.

Helse Sør-Øst sier at de skal kartlegge situasjonen over sommeren, men flere politikere mener at det haster.

– Det bør gjøres noe raskt. Kvinnene har ikke tid til å vente på en offentlig utreding, sier Sonja Irene Sjøli, stortingsrepresentant fra Høyre.

Sonja Irene Sjøli, stortingsrepresentant (H)

Sonja Irene Sjøli, stortingsrepresentant (H).

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Hun reagerer på rekkefølgen ting har blitt gjort i.

– Helse Sør-Øst burde ha utredet behovet før de sa opp avtalen med de private. Det er ledig kapasitet hos de private, så Helse Sør-Øst må sørge for at de som står i kø får undersøkelse raskt, sier Sjøli.

Vet ikke når køene vil minke

Helse Sør-Øst beklager overfor kvinnene som nå står i kø, men kan ikke svare på når de vil bli undersøkt.

– Vi gjorde disse vurderingene for to år siden og da forutså vi ikke den mangelen på kapasitet som nå ser ut til å ha oppstått, og vi beklager dette i forhold til kvinnene det gjelder. Vi skal se på det nå, og prøve å avhjelpe situasjonen, sier Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør i Helse Sør-Øst.

Hun forklarer at de er i dialog med andre offentlige sykehus.

Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst

Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør Helse Sør-Øst.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Et innkjøp tar lang tid, og derfor skal vi i første omgang se hva helseforetakene kan hjelpe oss med. Sykehus andre steder har allerede sagt at de har kapasitet til å ta imot pasienter fra OUS til mammografi, sier Andersgaard.

Ber helseministeren ta grep

Sjøli i Høyre mener helseministeren må gripe inn.

– Det er han som har det overordene ansvaret for at ting fungerer, og han må krevet at Helse Sør- Øst sørge for at dette tilbudet kommer på beina raskets mulig, sier hun.

Kvinnen kan velge å undersøke seg privat, må da må de nå betale for det selv.

– Da får vi et klassedelt helsevesen der de som har råd til å gå privat gjør det, og de andre må stille seg i en offentlig kø. For en så alvorlig sykdom som kreft er det helt uakseptabel, sier Sjøli.

Helseminister Jonas Gahr Støre viser i et brev til en redegjørelse fra Helse Sør-Øst, der det heter at de nå vil kartlegge både kapasiteten ved sykehusene og behovet for mammografi i Oslo.

«Avhengig av denne kartleggingen vil det bli vurdert behov for tilleggskjøp av mammografiundersøkelser», heter det i redegjørelsen.

Blir sint

Ingegerd Henriksen, som har jobbet mange år i NRK, forsøker å holde motet oppe, men synes det vanskelig å akseptere at hun må stå i kø i seks måneder.

– Jeg blir ganske sinna og jeg synes at jeg fortjener én mammografi i året. Og så tenker jeg jo den lille tanken: Hva hvis det er noe der? Da går jeg seks måneder uten å vite det. Jeg hadde hatt bedre livskvalitet hvis jeg fikk det nå, sier hun.

Mammografi

Ved hjelp av mammografi kan man oppdage om en kvinne har brystkreft.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK