Lite tilgjengelig strandsone

Rundt 30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er tilgjengelig for opphold og ferdsel. Det er langt under gjennomsnittet for hele landet, hvor 70 prosent av strandsonen er tilgjengelig, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Årsaken til det lave tallet i Oslo-området, er at de har en veldig liten strandsone.