strandsone Søgne
Foto: Jan Jørg Tomstad

Bygging i strandsonen

Oppsummert

I fjor blei 9 av 10 søknader om bygging i strandsona langs norskekysten godkjent. I mer enn halvparten av sakene ga kommunene utbyggerne dispensasjon fra lover og regler. Riksrevisjonen og Norsk friluftsliv mener kommunenes praksis må strammes inn.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no