strandsone Søgne
Foto: Jan Jørg Tomstad

Bygging i strandsonen

Oppsummert

I fjor blei 9 av 10 søknader om bygging i strandsona langs norskekysten godkjent. I mer enn halvparten av sakene ga kommunene utbyggerne dispensasjon fra lover og regler. Riksrevisjonen og Norsk friluftsliv mener kommunenes praksis må strammes inn.

 • Mange får bygge i strandsonen

  Sivilombudsmannen reagerer på flere kommuners praksis med å tillate bygging i strandsonen, til tross for et generelt forbud, og mener for mange søknader innvilges, skriver DN. I noen kommuner har nær alle søknadene blitt innvilget i årene 2016-2019.

 • Kun 7 prosent vil ha økt utbygging

  7 av 10 er imot mer utbygging i strandsonen enn i dag, ifølge en undersøkelse utført for Norsk Friluftsliv. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med forslaget som kan gjøre det enklere å få dispensasjon for byggeforbudet i 100-metersbeltet.

  strandsone Søgne
  Foto: Jan Jørg Tomstad
 • Vil tillate bygging i strandsonen

  Regjeringa legger i dag frem et forslag om at man enkelte steder skal få lov til å bygge helt ned i strandkanten. De siste 50 år har ingen fått bygge i hundremeters-beltet langs sjøen. Høyres Mari Holm Lønseth sier det handler om distriktsutvikling, noe Naturvernforbundet er svært uenig i. Forbundet mener blant annet at ei slik endring vil føre til privatisering av strandsonen. Saken skal ut til høring.

 • Vil åpne strandsonen flere steder

  Regjeringen vil endre loven slik at det blir enklere for distriktskommuner å bygge i strandsoner. I dag følger alle det samme strenge regelverket som gjelder for Oslofjorden. Men alle områder er ikke under like stort press, mener regjeringen.

 • Anker fengselsdom for hyttebygging

  Princess-millionær Hanne Madsen anker dommen i hytte-saken til Høyesterett. Ifølge advokaten har hun kun mulighet til å anke straffeutmålingen, ikke skyldspørsmålet. Hun er dømt til ubetinget fengsel for ulovlig bygging i strandsonen i Grimstad.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no