Lekkasje Alnabruterminalen

  • Uskadeliggjør etsende stoff

    Oslo brann- og redningsetat holder folk på avstand mens de uskadeliggjør det etsende stoffet natriumhydroksid på Alnabruterminalen. Cirka 20-30 liter lakk ut av en tank, og det uskadeliggjøres gjennom utvanning, opplyser operatør Tom Bergstrøm hos OBRE.

  • Lekkasjen er stanset

    Det etsende stoffet som lakk fra en beholder på Alnabruterminalen, var natriumhydroksid, også kjent som kaustisk soda. Stoffet er svært etsende, men det er ingen brannfare. Lekkasjen er nå stanset, og Oslo brann- og redningsetat uskadeligjør nå stoffet.