Lastebilen vant fraktekrigen igjen

Tungtrafikken over grensa ved Svinesund økte med 5,5 prosent i fjor. Nå passerer det for første gang over 2500 vogntog og trailere over grensa hver eneste dag.

Trailer på tollstasjonen på Svinesund

Stadig flere vogntog fra Polen og Baltikum kommer inn over grensen ved Svinesund.

Foto: Petter Larsson / NRK

Trailerne har igjen danket ut toget og skipet på import av varer til Norge.

Det er Statens vegvesen som teller og måler lengden på kjøretøy som passerer over Svinesundsbrua.

Nå kommer det nesten to tunge kjøretøy i minuttet gjennom hele døgnet med varer som skal til mottakere i Norge.

Det får Lastebileierforbundet til å reagere, selv om det er deres egen bransje. Årsaken er at den store økningen skyldes at det kommer flere polske og baltiske vogntog.

Leder for Lastebileierforbundet, Geir A. Mo.

Geir A. Mo i Lastebileierforbundet mener de som bestiller transport må bli nøyere med hvem de benytter til å frakte varer.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Det er bare prisen som teller på transporten som bestilles. Nå er det ikke lenger sånn at det bare er billig transport fra Øst-Europa som brukes, men det billigste av det billigste, sier administrerende direktør i Lastebileierforbundet Geir A. Mo.

Minimal økning på skip

Tall fra alle havnene rundt Oslofjorden taler sitt tydelige språk om hvem som vinner fraktekrigen.

Containerskip ved havn i Fredrikstad.

Frakt av gods med skip til og fra havner i Oslofjordområdet hadde bare en liten økning i fjor.

Foto: Petter Larsson / NRK

Totalt var det en økning i frakt av containere på skip med fattige 0,1 prosent i fjor. Da er alle containerhavner mellom Oslo og Kristiansand og Fredrikstad tatt med.

Ved Borg Havn i Fredrikstad jobber Bjørn Waglen som forretningsutvikler hos speditøren Andersen & Mørck.

– Det er nok en tradisjon for å bruke veitransport i Europa, og mange tror kanskje at det er mer tungvint med frakt på skip. Men det kan gjøres like enkelt som med trailer, hevder han.

Waglen påpeker at sjøtransporten vil ta noen flere dager enn om godset tar E6 nordover mot Norge, men at godskunder kan spare penger på å bruke sjøveien.

– Vi mener at det er billigere å frakte gods på sjøen, sammenlignet med trailere. Opptil 30 prosent billigere ifølge våre beregninger.

Lite på skinner

Fra før er det kjent at det går stadig mindre gods på bane inn i landet sørfra. Den største aktøren på jernbanegods, Cargo Net, har bare har noe få avganger i uka.

– Vi kjører tre godstog i uka til Oslo fra Trelleborg helt syd i Sverige, sier administrerende direktør Arne Fosen.

Målet til norske myndigheter er at mer gods skal over fra vei til bane og sjø. Dette blant annet av hensyn til miljø og sikkerhet. Så langt er det lite som tyder på at målet vil nås.

Denne uka gikk sju europeiske land sammen om en avtale som skal sette sosial dumping på agendaen i transportbransjen. Geir A. Mo i Lastebileierforbundet håper det kan gjøre en forskjell på sikt.

– Det er foreløpig ikke satt noen konkrete tiltak på dagsorden, men vi er i hvert fall i gang med et økt samarbeid om kontroller på tvers av grensene, sier han.