Lambda blir dyrere

Endelig prislapp på det nye Munchmuseet i Bjørvika blir 2,761 milliarder kroner.

Kostnadsrammen byrådet ber bystyret om å vedta er over en milliard kroner høyere enn det opprinnelige anslaget fra 2009.

Økningen skyldes blant annet prisstigning og en rekke kostnader som byrådet har sagt ville komme, men som ikke har vært med i de tidligere regnestykkene.