Kvoterer inn menn på Lovisenberg

For første gang har Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo kvotert inn menn på sykepleierutdanningen. Menn som søker får to ekstrapoeng. I fjor var det 25 menn som fikk plass, i år er det 45. Rektor tror økningen kommer som følge av kvoteringen.