Kvinne til sykehus på grunn av bakterie i sjøen

Høy sjøtemperatur kan føre til økt risiko for infeksjon hos utsatte personer. Nå advarer Bærum kommune.

Kadettangen

TO INFISERT: Her fra Kadettangen ser du over til Høvik hvor to kvinner har blitt infisert.

Foto: Martin Habbestad / NRK

Tirsdag ble ei eldre kvinne innlagt på Bærum sykehus med en alvorlig infeksjon forårsaket av Vibriobakterier.

– Dette er bakterier som en sjelden gang kan gi alvorlig infeksjon hos personer med nedsatt immunforsvar, og hos personer med større hudsår, sier kommuneoverlege i Bærum, Frantz Leonard Nilsen.

Vær varsom

Kvinnen hadde et lengre sjøbad ved Høvik og ble sannsynligvis infisert via et leggsår.

– Personer med nedsatt immunforsvar, eller med større sår, bør unngå lengre sjøbad hvis sjøtemperaturen har vært stabilt over 20 grader i en ukes tid, sier Nilsen.

På grunn av denne hendelsen ber nå overlegen i Bærum kommune om at folk er varsomme.

– Den generelle badevannskvaliteten i Bærum er svært god, men langvarig høy sjøtemperatur i indre Oslofjord kan føre til oppvekst av vibriobakterier.

– For å hindre skade bør du raskt skylle deg med ferskvann eller tørke deg med håndkle.

Bivirkning av varmen

Vibriobakterier trives i varmt sjøvann med lavt saltinnhold, altså brakkvann.

Vibrio vulnificus

Vibriobakterier kan føre til alvorlig blodforgiftning.

Foto: CDC/James Gathany (PHIL #7815), 2005

– At mennesker blir syke av denne bakterien har til nå vært svært sjeldent i Norge, men er et kjent fenomen i Sør-Sverige og i baltiske land. Klimaendringene kan føre til at dette blir vanligere i Norge.

Den meste kjente typen vibriobakterier er kolera.

For de aller fleste er det helt ufarlig, og det er bare de som er utsatt som bør passe på.

Alvorlige konsekvenser

Vibriobakterier kan føre til alvorlig blodforgiftning.

I 2016 måtte en kvinne amputere foten etter å ha blitt smittet med vibrioinfeksjon. Kvinnen badet i Høvik-området.

Infisert av bakterie

– Selv om begge kvinnene har blitt syk på samme sted rundt Høvik er dette veldig tilfeldig. Det er ingen grunn til å tro at det skal være mer av bakterien der, enn noe annet sted.

Det går bra med kvinnen som ble innlagt denne uken.

– Hvis du blir smittet er det som med andre infeksjoner, du vil få høy feber, uvelhet og generell sykdomsfølelse, altså influensaliknende symptomer.