Kritisk til elektrosjokkbehandling ved Ahus

Akershus universitetssykehus har brukt elektrosjokk mot pasienter uten å ha god nok grunn til det, mener Sivilombudsmannen. Elektrosjokkbehandling er i utgangspunktet frivillig, sier sykehuset.

Elektrosjokk

Akershus universitetssykehus begrunner ikke bruken av tvang mot psykiatriske pasienter godt nok, mener Sivilombudsmannen. (Illustrasjonsfoto.)

Foto: NRK

I mai i år besøkte Sivilombudsmannen avdeling for akuttpsykiatri ved Akershus universitetssykehus. Der er flere pasienter blitt behandlet med tvang, men noen av tvangsvedtakene er for dårlig begrunnet, mener ombudet i rapporten.

– Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvorfor tvangen ble gjennomført og det går utover pasientenes rettssikkerhet, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Aage Thor Falkanger er sivilombudsmann.

Foto: Mona Ødegård / Sivilombudsmannen

En av behandlingsmetodene er elektrosjokk. Slik behandling er i utgangspunktet ulovlig, ifølge ombudet.

– Det er praksis for at man gir elektrosjokkbehandling i kraft av nødrett, men det krever en helt spesiell situasjon hvor det ikke er mulig å avverge en akutt fare for liv eller helse på annen måte. Etter å ha besøkt Ahus synes vi at noen av behandlingene som foretas der, står i et problematisk forhold til nødrettens krav, sier Falkanger til NRK.

Rettssikkerhet

Det ble også funnet tilfeller av kortvarig sperring av dør og fastholding av pasienter, som ikke var blitt dokumentert.

– Hvorfor er det så viktig at dette dokumenteres på riktig måte?

–Dette er jo svært inngripende for pasientene og går på pasientenes rettssikkerhet, slik at pasientene har mulighet til å forstå hvorfor tiltakene settes i verk og får muligheten til å klage på dem, sier Falkanger.

Han kan ikke si nøyaktig hvor mange ganger dette har skjedd.

– Det har skjedd, i alle fall.

– Hva gjør dere med det?

– Nå har vi gitt vår rapport til Ahus og gitt dem en frist for å komme tilbake til oss med en redegjørelse for hvilke tiltak de setter i verk.

Mindre bruk av belteseng

Avdelingen har hatt en stor nedgang i bruk av belteseng siste år og har startet et prosjekt for å redusere bruk av tvang. Likevel fant Sivilombudsmannens folk at enkelte beltelegginger varte veldig lenge, og at det i noen tilfeller var dårlig dokumentert hvordan sykehuset hadde jobbet for å få avsluttet beltebruken.

– Også ved bruk av tvangsmedisinering var det dårlig dokumentert hvordan pasienten hadde fått muligheten til å gjøre valg selv, heter det i rapporten.

Frivillig behandling

Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus sier at de er opptatt av at bruken av tvang skal være faglig riktig og forsvarlig.

– Vi har gått grundig inn i rapporten og vil følge opp de anbefalinger som gis. Vi har allerede iverksatt forbedringer på mange av de områdene Sivilombudsmannen påpeker, sier Kjos.

– For nødrett fattes det ikke egne beslutninger utover det at det dokumenteres i pasientens journal. Nødrett skal vurderes ved hver behandling, men i utgangspunktet er elektrosjokkbehandling frivillig og krever samtykke fra pasientene, sier Øystein Kjos.