Hopp til innhold

Fikk elektrosjokk åtte ganger – hadde ikke gitt samtykke

Stavanger universitetssjukehus droppet tolk og behandla en fremmedspråklig psykiatrisk pasient med elektrosjokk. – Svært inngripende, mener sivilombudsmannen.

ECT-maskin, Stavanger universitetssjukehus

Dette er maskinen som brukes til å gi psykiatriske pasienter elektrosjokkbehandling.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Pasienten hadde ikke gitt sitt samtykke, og sykehuset handla på nødrett.

– Det er ikke tilfredsstillende at norske sykehus bruker nødrett som hjemmel for denne behandlingen. Ikke så lenge det skjer nokså regelmessig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: pressebilde

Elektrosjokk blir brukt i behandlingen av psykiatriske pasienter ved flere sykehus i landet (såkalt ECT-behandling). Pasienter skal i utgangspunktet gi samtykke til denne kontroversielle behandlingsformen. Behandlingen går ut på at pasienten blir lagt i narkose og får en elektrisk ladning gjennom elektroder på hodet. Dette utløser et krampeanfall.

– De aller fleste som får ECT her, har en alvorlig depresjon. Pasientene har ikke hatt god nok effekt av to ulike medisiner og samtaleterapi, forteller overlege ved Stavanger universitetssjukehus, Jeanette Bjørke-Bertheussen.

Flere ganger hvert år blir pasienter i Norge behandla med elektrosjokk – uten å selv ha gitt samtykke. Sykehuset mener i disse tilfellene at pasientens liv er i fare, og bruker elektrosjokk på nødrett.

– Dette gjelder pasienter i alvorlig selvmordsfare, eller pasienter som er så deprimert at de ikke har spist eller drukket på lang tid, sier overlegen.

Ønsker nasjonal oversikt

Gitte Huus

Gitte Huus er direktør for avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.

Foto: Helsedirektoratet

Når sykehuset bruker sin nødrett og behandler pasienter med elektrosjokk, blir det skrevet i journalen. Samtidig er det ingen rapporteringplikt til helsemyndigheter hvis elektrosjokk er brukt på pasienter uten samtykke.

– Vi ser behovet med å få en nasjonal oversikt over bruken av nødrett, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern i Helsedirektoratet, Gitte Huus.

NRK har henta inn tall som viser at det i fjor var over 20 elektrosjokkbehandlinger der psykiatriske pasienter ikke hadde gitt sitt samtykke. (se oversikt nederst i saken).

Mange pasienter gir også sitt samtykke til behandlingen. I fjor var det over 500 pasienter som sa ja til elektrosjokkbehandling ved norske sykehus.

Nye retningslinjer

Helsedirektoratet ønsker tydeligere retningslinjer for bruken av elektrosjokk på psykiatriske pasienter. Om kort tid kommer det et nytt skriv til sykehusene.

– Dette er en kontroversiell behandling. For oss er det viktig å gi behandlere best mulig kunnskapsgrunnlag, sier Huus.

ECT elektrosjokk Stavanger universitetssjukehus

F.v.: Sølve Braut (ass. klinikksjef), Jeanette Bjørke-Bertheussen (overlege), Cesar Sanhueza (driftsansvarlig på poliklinikken) ved Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Har endret rutinene

Sivilombudsmannen har den siste tiden besøkt flere psykiatriske avdelinger og undersøkt bruken av elektrosjokk i behandlingen.

I januar besøkte sivilombudsmannen sykehuset i Stavanger. I etterkant ble det skrevet en rapport, der saken om den fremmedspråklige pasienten er grundig gjennomgått.

«Funnene gir samlet sett grunn til sterk bekymring. Dokumentasjonen peker klart i retning av at det ikke ble foretatt tilstrekkelige vurderinger av om vilkårene for nødrett var oppfylt», heter det i rapporten.

– Vi tar kritikken til etterretning. Vi har alt endret rutinene våre for å sikre at forholdene sivilombudsmannen tar opp ikke skal gjenta seg, sier assisterende klinikksjef ved Stavanger universitetssjukehus, Sølve Braut.

Elektrosjokk psykiatriske pasienter

ECT med samtykke

ECT på nødrett

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Ant. pasienter

Ant. behandlinger

Helse Vest

Helse Stavanger

26

230

34

345

27

291

Ingen

Ingen

1

1

2

13

Helse Fonna

46

548

49

551

38

542

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Helse Bergen

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

67

681

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

2

3

Helse Førde

13

139

20

132

24

233

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Helse Midt-Norge

Helse Møre og Romsdal

46

Ikke oppgitt

49

Ikke oppgitt

48

Ikke oppgitt

Det ble gitt to ECT-behandlinger på nødrett i tidsperioden 2014-2016

St. Olavs Hospital

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Helse Nord-Trøndelag

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Helse Nord

Helgelandssykehuset

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Finnmarkssykehuset

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Nordlandssykehuset

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Universitetssykehuset Nord-Norge

33

Ikke oppgitt

35

Ikke oppgitt

37

Ikke oppgitt

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Helse Sør-Øst

Akershus universitetssykehus

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

129

1059

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

3

16

Oslo universitetssykehus

30

201

21

223

35

313

0

0

0

0

1

1

Sunnaas sykehus

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Sykehuset i Vestfold

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

41

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

Ikke oppgitt

1

Ikke oppgitt

Sykehuset Innlandet

108

Ikke oppgitt

118

Ikke oppgitt

107

Ikke oppgitt

En pasient fikk tre ECT-behandlinger på nødrett i løpet av 2014-2016

Sykehuset Telemark

Ikke oppgitt

ca 30

Ikke oppgitt

ca 30

Ikke oppgitt

ca 30

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Sykehuset Østfold

50

Ikke oppgitt

45

Ikke oppgitt

63

Ikke oppgitt

To pasienter har fått behandling på nødrett i tidsperioden 2014-2016

Sørlandet sykehus

56

432

63

504

52

446

Anslår at det har vært 5-11 behandlinger på nødrett i tidsperioden 2014-2016

Vestre viken

91

1066

102

1226

106

1241

Anslår at 5-7 pasienter er behandla med nødrett i tidsperioden 2014-2016