Hopp til innhold

– Helsegigant uten penger og plan

Tidligere sjeflege kommer med flengende kritikk av omstillingen innenfor Oslo Universitetssykehus.

Lege Rolf Kåresen og Ullevål universitetssykehus

Tidligere sjeflege ved Ullevål universitetssykehus Rolf Kåresen har lenge sagt at det ikke fins penger til den store omstillingen ved Oslo Universitetssykehus.

Foto: Ørn E. Borgen / Morten Holm / Scanpix

– Omstillingen av de store Oslo-sykehusene ble besluttet uten en overordnet plan, sier tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus, Rolf Kåresen.

– Det forelå ingen utredning av hva som skulle gjøres og hva det ville koste, og det manglet investeringsmidler.

Kåresen er i dag overlege og professor i bryst- og endokrinkirurgi samme sted og en aktiv debattant.

Kaster kortene

Han konstaterer at styret i Oslo Universitetssykehus nå har kommet til samme erkjennelse som han selv har hatt i flere år: Det fins ikke penger til en komplisert omstilling og samtidig sikre den ordinære driften ved sykehusene.

– Det er ganske interessant at styret kaster kortene på den måten, slår den tidligere sjeflegen fast.

Han er ikke i tvil om hvor ansvaret for at et av Helse-Norges største prestisjeprosjekter er i ferd med å havarere skal plasseres.

– Ansvaret ligger hos Helse Sør-Øst. Det var de som tok beslutningen om at Oslo Universitetssykehus skulle opprettes.

Rolf Kåresen understreker at han slutter helhjertet opp om idéen bak Oslo Universitetssykehus.

Sykehustjenestene i Oslo skulle samordnes bedre ved å slå sammen Ullevål, Aker og Rikshospitalet/Radiumhospitalet.

Det er planleggingen og gjennomføringen så langt han kritiserer.

Vil ha timeout

– Jeg tror det er klokt å ta en timeout. De utredningene jeg etterlyste i 2007 må gjennomføres slik at vi har et skikkelig bestutningsgrunnlag, sier han.

– Det er også innlysende at Stortinget må bidra med ekstraordinære investeringsmidler. En god og grundig utredning vil avdekke det eksakte beløpet.

10 milliarder

Oslo Universitetssykehus anslår at omstillingen vil kreve investeringer for 9,89 milliarder kroner fram til 2015.

Funksjoner skal flyttes mellom sykehusene, og nybygg og rehabilitering av bygninger ved Rikshospitalet og Ullevål er de største utgiftspostene.

Dette er penger hverken Oslo Universitetssykehus eller Helse Sør-Øst har, sier Rolf Kåresen, og påpeker at Helse Sør-Øst også skal bygge nytt Østfoldsykehus til seks milliarder kroner og planlegger sykehus i Drammen i samme prisklasse.

Den tidligere sjeflegen er enig med styreleder i Oslo Universitetssykehus, Steinar Marthinsen, i at gevinsten i den andre enden er større enn omstillingskostnaden.

– Jeg tror det stemmer. Men igjen: Dette vet ikke nok om fordi de nødvendige utredningene mangler. Men alt dette lar seg kalkulere.

Kraftige kutt

Hvordan pengetørken i Oslo Universitetssykehus vil ramme pasientene, er det ingen som i dag vil si noe konkret om.

Det vi vet på kort sikt, er at sykehuset må kutte 536 millioner kroner for å få den ordinære driften i balanse i 2010.

– Man kan ikke utelukke at det kan ramme visse grupper. Men erfaringen fra gjentatte slike kriser jeg var med på som sjeflege, er at det går seg til. Pasientene blir ivaretatt, sier Kåresen.

Vil avvente møte

Helse Sør-Øst vil ikke kommentere kritikken fra den tidligere sjeflegen.

– Oslo Universitetssykehus er nå i ferd med konkretisere konsekvensene av beslutninger som er tatt på et overordnet nivå, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande.

– Dette vil vi få vite mer om på et møte med Oslo Universitetssykehus i mars. Vi vil derfor ikke kommentere saken ytterligere nå.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter .