Hopp til innhold

Krever stans i fellingen av Asker-ulv

Organisasjonen Rovviltets røst ber Miljødirektoratet stanse fellingen av en ulv som er observert på Hurumlandet i Asker og sør i Drammen.

I går ga Statsforvalteren i Oslo og Viken fellingstillatelse på ulven fordi de mener den kan skade dyr som snart skal slippes på utmarksbeite i området. Første observasjon av ulven ble meldt inn tirsdag forrige uke.

Rovviltets røst mener den enslige ulven sannsynligvis vil vandre ut av området på egen hånd fordi den er alene der. Organisasjonen peker videre på at det ifølge Miljødirektoratet kun tillates felling «hvis det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning», og etterlyser tiltak fra beitenæringen før det tillates felling.