– Jeg føler at vi ikke tar mennesker på alvor

Afghanske Imran sier han er 17 år, men Utlendingsdirektoratet er uenig og vil sende ham ut. Barnepsykiater krever nå en grundigere aldersvurdering.

Imran på Spydeberg statlige mottak

Imran fra Afghanistan sitter i senga på Spydeberg statlige mottak og spiller fotballspill. Han hevder han er 17 år gammel, men UDI mener han er 18.

Foto: Stian Pedersen/NRK

Imran sitter i senga på Spydeberg statlige mottak og gjør sitt beste for å vinne kampen i fotballspillet på telefonen sin.

Hverdagen her står i sterk kontrast til krig og elendighet i hjemlandet.

Unggutten viser fram skader på kroppen etter at familiens hus ble angrepet av Taliban. Faren og søsknene ble drept. Moren og broren vet han ikke hvor er.

– Hvis de sender meg tilbake dit vil jeg ikke leve lenger, sier han.

Vil jobbe

Han kjemper en kamp om å få bli i Norge. Imran mener han er 17 år, men Utlendingsdirektoratet mener han er 18. Nå har han fått avslag på asylsøknaden:

Henriette Sandven

Barne- og ungdomspsykiater ved Sykehuset Østfold, Henriette Sandven, mener man også må ha med den mentale delen i aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Foto: Stian Pedersen/NRK

– Han ønsker bare et godt liv i Norge, jobbe på Kiwi og spille fotball. Når han er vurdert til å være 18 år mister han retten til skolegang, forteller barne- og ungdomspsykiater ved Sykehuset Østfold, Henriette Sandven.

Kanskje er han 18 år, men mentalt og følelsesmessig er han yngre, sier Sandven, som mener den medisinske vurderinga vektlegges for mye.

– Den psykososiale vurderinga må inn i aldersvurderingen som gjøres. Imran er en traumatisert gutt og vi som jobber i barnepsykologien vet at traumer påvirker hjernens fungering og utvikling.

Ikke sikre svar

Fra januar til september i år kom 241 personer som oppga at de var under 18 år da de søkte om å få beskyttelse her i Norge.

Utlendingsdirektoratet, som har ansvar for behandling av asylsøknader, vil ikke stille til intervju, men områdeleder i UDI, Line Schei Mogenstad, skriver i en e-post:

«I dag finnes ingen medisinsk metode for aldersfastsettelse som gir helt sikre svar. De medisinske aldersundersøkelsene er et viktig hjelpemiddel for å kunne gjøre en helhetsvurdering av søkernes mest sannsynlige alder.»

Ber om forskningsmidler

UDI startet sammen med Folkehelseinstituttet et samarbeid om undersøkelser fra nyttår. Men lite har skjedd, mener Redd Barna.

Sammen med Norsk organisasjon for asylsøkere har de sett på rutinene for aldersvurdering i rapporten «Over eller under 18?», og har bedt Justis – og beredskapsdepartementet sette av penger til forskning på området.

– Det handler om en mer helhetlig aldersvurdering. Det kan hende at de medisinske undersøkelsene også skal inngå, men man må se på det psykososiale, sier Thale Skybak i Redd Barna.

Thale Skybak

Thale Skybak i Redd Barna støtter barnepsykolog Henriette Sandven.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Frustrert

At Imran ifølge UDI ikke anses som en enslig mindreårig asylsøker får store konsekvenser. Han skal flyttes til et mottak for voksne og har mistet retten til å få hjelp av Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Imran på Spydeberg statlige mottak

Imran kjemper en kamp for å få bli værende i Norge. Blir klagen på asylsøknaden avslått, blir han utvist fra landet.

Foto: Stian Pedersen/NRK

– Han vil være utsatt for andre som kanskje har uredelige hensikter og som vil benytte seg av sårbarheten hans. Da tenker jeg på radikalisering og kriminalisering, sier Sandven.

Om ikke klagen på asylsøknaden fører frem, blir Imran utvist fra landet.

– Jeg føler at vi ikke tar mennesker på alvor, at det er sånn rullebåndsprinsipp. Akkurat når det gjelder dette, så skammer jeg meg over systemet, forteller Sandven.