Krever at 40 millioner kroner betales tilbake

Oslo katolske bispedømme må betale tilbake over 40 millioner kroner etter medlemsjukset. – En svært alvorlig sak, sier Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Oslo katolske bispedømme kirke

TILBAKEBETALInG: Oslo katolske bispedømme må betale tilbake pengene som de fikk basert på sine medlemstall.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Vi er uenige i lovtolkningen og kommer til å anke dette kravet, sier Lisa Wade, fungerende administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme.

Kravet om tilbakebetaling kommer etter at Fylkesmann i Oslo og Akershus har avsluttet tilsynet i saken, melder Dagbladet.

Tidligere i vår ble det klart at tusenvis av mennesker hadde blitt meldt inn i den katolske kirken uten å vite det.

– Praksisen er ulovlig

Pengene er en beregning på midler som den katolske kirken har fått i statsstøtte, basert på sine medlemstall.

Valgerd Svarstad Haugland

– Praksisen er ulovlig, sier Haugland og legger til at alvorlighetsgraden til saken er en av grunnene til at den er politianmeldt.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det har all rett til å anke sake, men om vi ser på hvordan de har vervet medlemmer er i strid med regelverket til departementet, sier Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland og sier at praksisen er ulovlig og at innmeldingene er ugyldige.

– Vi har sett hva de har fått i stønad i denne perioden, og sett at de har fått over 40 millioner fra 2010 og frem til nå, så det må de betale tilbake, sier hun.

Siktet for grovt bedrageri

Fylkesmannen ser svært alvorlig på saken og sier at dette er grunnen til at den er politianmeldt.

Saken er under etterforskning og foreløpig er biskop Eidsvig, bispedømmet og økonomidirektøren siktet for grovt bedrageri.