Korona-dødsfall på Ahus

Det er registrert et nytt korona-relatert dødsfall på Ahus denne helgen. Det bekrefter Ahus til NRK. Sykehuset ønsker ikke å gå ut med noe info om alder eller kjønn på vedkommende, men sier at personen døde lørdag 15. august på sykehuset.