Kollisjon ved Furuset

  • Ryddet på E6 nordfra

    Bilene som kolliderte ved IKEA er fjernet og trafikken går igjen som normalt på stedet. Køen starter kl 07.50 ved Hvam på E6 nordfra. Det er også kø fra Ahus på Rv 159 i retning Karihaugen.