Kollektivansatte misfornøyde med organiseringen

Mener de ulike kollektivselskapene i Oslo-området er lite effektive og beslutningsdyktige.

Rune Aasen

Rune Aasen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (lite bilde) mener undersøkelsen bekrefter at oppsplitting av kollektivtrafikken i Oslo ikke er veien å gå.

Foto: NRK

Mange av de som jobber i kollektivtrafikken i Oslo og Akerhus er misfornøyde med samarbeidet mellom selskapene, viser en undersøkelse selskapene selv har gjennomført.

– Den bekrefter det vi alltid har ment, nemlig at oppsplitting av kollektivtrafikken i Oslo ikke er veien å gå, sier Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Lite effektive og beslutningsdyktige

I undersøkelsen har ansatte i alle kollektivselskapene i Oslo og Akerhus svart på hva de synes om samarbeidet mellom selskapene.

Aasen mener omorganiserigen av Oslo Sporveier i 2006, som førte til etablering av selskapet Kollektivtransportproduksjon AS og senere Ruter, har ført til mer byråkrati.

I en rapport som kom i fjor fikk Oslo kommune knusende kritikk for å bruke unødvendig mye penger på organisering av kollektivtrafikken. Rapporten viste at kommunen kan spare inntil 55 millioner ved å endre måten de organiserer kollektivtrafikken på i dag.

Nå sier hele 40 % av de som svarte på den interne undersøkelsen at selskapaene sammen er lite effektive og lite beslutningsdyktige.

– Det er uklare roller og mye krangling internt mellom selskapene. Alle vil mene noe om alt, selv de tingene de ikke har kunnskap om, sier Aasen til NRK.

Artikkelen forsetter under bildet

Bernt Reitan Jenssen

Administrende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter, sier kollektivselskapene har blitt enig om punkter de kan bli bedre på.

Foto: Andreas Sundby / NRK

– Har en vei å gå

Selv om det nå er nesten seks år siden omorganiseringen sier konsernsjef i Kollektivtransportproduksjon AS, Cato Hellesjø, at de har en vei å gå.

– Vi jobber med å få til et bedre samspill mellom hvert enkelt selskap. Det er et enkelt tiltak, men det tar tid fordi vi er en organisasjon med over 5000 ansatte.

Resultatet fra undersøkelsen skal selskapene nå bruke til å forbedre sammarbeidet.

– Vi har laget en plan, og blitt enige om hvilke punkter vi skal jobbe med fremover. I oktober skal vi gjennomføre en ny intern undersøkelse for å se om vi har blitt bedre på organiseringen, sier administrende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.