Kirkeasylanter får ikke bli

Den afghanske familien som har bodd i Hønefoss kirke siden 2018, får ikke bli i Norge. Familiens asylsak er behandlet på nytt, og avslaget opprettholdes, skriver Vårt Land. Paret søkte beskyttelse fra forfølgelse i hjemlandet.

Den afghanske familien har søkt tilflukt i Hønefoss kirke
Foto: Svein Ommundsen