Vil holde etnisk norske familier i Groruddalen med kristen privatskole

En ny, kristen privatskole i Groruddalen kan hindre utflytting og utbussing av etnisk norske familier, håper initiativtakerne. – En tilsnikelse å si at etnisk norske familier er kristne, sier Andreas Halse (Ap).

Arild Langtind

VIL STARTE PRIVATSKOLE: Arild Langtind er ikke i tvil om at noen familier flytter ut av Groruddalen på grunn av skoletilbudet. – Vi har snakket med familier som har sagt at de har utsatt flytting herfra på grunn av våre planer, sier han til NRK.

Foto: Nadir Alam / NRK

Den kristne privatskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og kan etter planen stå klar allerede høsten 2015.

Arild Langtind er leder for foreldregruppen for kristen skole i Groruddalen, og tror at det vil sørge for at færre etnisk norske familier enten flytter fra området, eller velger å sende barna sine på andre skoler.

Målet er ikke å skape en "hvit" skole, men et større mangfold.

– Vi vil ikke være med på å skape et større skille, men et positivt mangfold, sier Langtind.

Niendeklassinger på Groruddalen skole om å få en kristen privatskole i nærområdet.

Niendeklassinger ved Groruddalen skole om å få en kristen privatskole i nærområdet.

I går fortalte NRK at flesteparten av de ti privatskolene i Oslo opplever søknadsboom, og at ikke alle barna som vil gå på privat skole får plass. Heller ingen av skolene ligger i Groruddalen. Det vil Langtind og de andre foreldrene endre på.

Langtind sier at de vil forhindre at ressurssterke foreldre busser barna ut av dalen.

– Når man får skoler uten etnisk norske elever på enkelte trinn, da har man på en måte mislykkes. Det er ikke mangfold, og der ønsker vi å bidra, sier Langtind.

– Ikke et trekkplaster for etnisk norske

Andreas Halse

Andreas Halse (Ap).

Foto: Benny Ottosson

Andreas Halse (Ap) er nestleder i utdanningskomiteen i bystyret i Oslo. Han liker ikke forslaget, og tror hverken det vil skape mangfold, eller hindre utflytting eller utbussing fra Groruddalen.

– For meg er det ikke viktig om denne skolen er kristen, muslimsk, jødisk, buddhistisk, ateistisk eller hva det måtte være. Jeg tror det er best for Oslo, og hele landet, om barn med alle disse forskjellige bakgrunnene går sammen på en felles skole, sier Halse.

Halse tror ikke en slik skole vil være trekkplasteret som sørger for at Groruddalen beholder etniske norske familier og elever.

– Jeg tror det er en tilsnikelse å si at de etnisk norske familiene er kristne, og vil gå på en skole der det er andakt om morgenen, og skolegudstjeneste er en del av normen. Tvert imot.

– Bidrar til integrering

Camilla Wilhelmsen

Camilla Wilhelmsen (Frp).

Foto: Fremskrittspartiet

Camilla Wilhelmsen, leder i Oslo Frp, er derimot enig med Langtind og foreldregruppa. Hun sier til NRK at flere typer skoler vil bidra til konkurranse om elvene, og at det vil gi bedre kvalitet og mer mangfold.

Men muslimske privatskoler er hun fortsatt imot. I 2009 sa bystyreflertallet nei til muslimsk grunnskole i Oslo.

– Vi stemte nei av hensyn til integrering. Det går foran. Vi har kristne privatskoler der vi ser at det er integrering, og det vil være et gode for Groruddalen.

Wilhelmsen tror at en kristen privatskole ikke bare vil ha etniske norske elever, men også søkere med innvandrerbakgrunn.

Hun er ikke urolig for at kristne privatskoler vil lage et delt samfunn.

– Jeg tror denne skolen kan bidra til at etnisk norske familier ikke flytter ut. Når de får et godt tilbud vil de kunne bli. Det er ikke bare på skolen vi har integrering. Når norske familier blir igjen i Groruddalen, kan de møtes i idrettssammenheng, eller i nabolaget. Det er også viktig, sier Wilhelmsen.