Etterlyser flere privatskoler

En av fire nordmenn ønsker seg et alternativ til den offentlige skolen.

Video En av fire vil ha privatskoler

VIDEO: På Lørenskog friskole er det barn med forskjellig tro og kulturell bakgrunn.

Det viser en undersøkelse Norstat har utført for Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter

Svært ofte er det elever med spesielle behov som søker seg til privatskoler, men med dagens strenge lovverk er det altfor få privatskoler til å dekke behovene.

– Lærer mer

Kamran Ahmed er en muslimsk gutt på en kristen privatskole. På Lørenskog friskole er det barn med forskjellig tro og kulturell bakgrunn.

Men felles for både liten og stor er at de ikke følte seg sett i fellesskolen.

– Her lærer man mer, jeg har blitt flinkere i matte her, og når jeg trenger hjelp så kommer lærerne med en gang, sier han.

Elevene peker på at klassene er mindre, og at forskjeller blir akseptert.

– Her gir lærerne veldig mye hjelp til de som er nye. Jeg klarte ikke norsk, lærerne har hjulpet meg mye, sier medelev Hania Hussain.

– Sterk oppslutning om fellesskolen

Undersøkelsen viser at en av fire nordmenn ville ha valgt en privatskole dersom den var hundre prosent offentlig finansiert.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen avviser at regjeringen er i utakt med folket.

– Nei, det er vi absolutt ikke. Det er sterk oppslutning om fellesskolen, i større undersøkelser enn dette er det mellom fem og sju prosent som sier de ikke er forhøyd, sier Halvorsen.

Men enn så lenge er det mange privatskoler som har ventelister med barn som ikke finner seg til rette i fellesskolen.

– Disse behovene, for at unger skal trives og vokse, trenger vi ikke privatskoler til å løse. Da må vi gjøre en bedre jobb i fellesskolene, sier Halvorsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger