Frykter det blir vanskelig å erstatte Beate Gangås

Stillingen som politimester i Østfold er kun utlyst som et vikariat ut 2015. Det kan gjøre det vanskelig å finne en god erstatter, frykter lokallagsleder.

Politimester Beate Gangås i Østfold

Beate Gangås har sagt opp jobben som politimester i Østfold politidistrikt for å starte i jobben som avdelingsdirektør i PST.

Foto: Olsen, Linn Cathrin / SCANPIX

Tre av landets politimestre har sagt opp jobbene sine, og gått over til andre stillinger den siste tiden.

Både Beate Gangås i Østfold politidistrikt, Rune Bård Hansen i Vestfold og Torbjørn Aas i Vest-Finnmark begrunner jobbskiftet med usikkerhet knyttet til fremtiden i jobben, noe som bekymrer Politiets Fellesforbund.

Allerede 15. juli går søknadsfristen for stillingen til Beate Gangås i Østfold ut. Stillingen er lyst ut som vikariat ut 2015, også det er en grunn til bekymring:

– Jeg tror man går glipp av mange gode kandidater ved at det er så korte perioder man får for, og ikke noe fast, sier Unn Alma Skatvold, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Østfold.

– Hvilket kaliber vil man ha?

Nettopp sikkerheten ved fast jobb var en av tingene Gangås trakk frem som grunn til at hun valgte å ta jobben som avdelingsdirektør i PST.

– I tillegg til at jobben i PST er spennende, så er det klart at det var fristende å si ja til en jobb som var fast og ikke var basert på midlertidige kontrakter, sa hun til Moss Avis.

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold

Leder av Politiets Fellesforbund i Østfold, Unn Alma Skatvold.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

Grunnen til at stillingen kun er lyst til som vikariat er at man ønsker å ta høyde for varslede organisatoriske endringer i etaten.

Men endringene burde ikke være en grunn til å gi korte kontrakter – snarere tvert imot, mener Skatvold.

– Muligheten til å finne nye politimestere vil alltid være der, forhåpentligvis er det alltid noen som vil søke. Spørsmålet er hvilket kaliber man vil ha. Med tanke på at vi nå står foran mange krevende utfordringer i norsk politi, så kreves det gode politimestere i perioden som kommer, sier hun, og legger til;

– Konsekvensen ved å ha korte vikariater kan være at man ikke vil få en så dyktig søker som man kunne fått.

Uansett behov for gode ledere

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har gjort det klart at politimestre, stasjonssjefer og lensmenn kun vil få konstituerte engasjementer frem til nyttår neste år.

Den store frykten er at man skal sitte igjen med for mange sjefer når antall distrikter og tjenestesteder kan bli kraftig redusert.

Politianalysen som ble lagt frem i oktober 2013 foreslår å kutte antall politidistrikt fra dagens 27 til 6. Blir politidistrikt slått sammen – så trenges det også færre politimestere.

– Jeg er ikke i tvil om at det vil være behov for mange dyktige ledere i norsk politi fremover, så det hadde ikke vært noen stor risiko å rekruttere dem inn for lengre perioder enn nå. Det vil være behov for dem i norsk politi videre uansett, mener Skatvold.

Hun mener medarbeiderne i Østfold politidistrikt hadde vært best tjent med en sjef som er ansatt for en lengre periode.

– For de ansatte betyr det mye å ha ledere som gir informasjon, støtter og er der som en god leder når ting rusker litt rundt deg. Østfold er et stort politidistrikt, med over 600 ansatte, der bør det være en god toppleder på plass.