Kan bli kvitt stammingen – hvis hjelpen kommer tidlig

DRAMMEN (NRK): Tidlig behandling av barn som stammer gjør at de blir kvitt stammingen, viser ny forskning.

Barn får antidepressiva og sovemedisin

– Barn reagerer veldig forskjellig på stammingen sin. Noen blir sinna, noen blir flaue, noen forsøker å unngå stammingen ved å bytte ut ord. Noen trekker seg tilbake, sier forsker Linn Stokke Guttormsen. Foto: Illustrasjonsfoto.

Omtrent ti prosent av alle barn i førskolealder stammer når de snakker. Forsker Linn Stokke Guttormsen forsker på barn som stammer, og mener at disse barna må komme i gang med behandling så tidlig som mulig.

– Vi har veldig gode behandlingsprogrammer for barn i førskolealder som stammer. En behandling i førskolealder vil kunne føre til at barnet slutter å stamme fullstendig.

Linn Stokke Guttormsen

Linn Stokke Guttormsen forsker på barn som stammer ved institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Guttormsen den første i landet som skriver doktorgrad om stamming.

– Man vet ikke sikkert hvorfor behandlingsprogrammene har så god effekt, men vi antar at det skyldes hjernens grad av elastisitet i den alderen, at hjernen har mulighet til å endre måten man snakker på.

Skyldes ikke engstelighet

– Mange tror at barn som stammer er sjenerte og engstelige og at noe har skjedd som er årsaken til stammingen, men dette er ikke riktig.

Stamming er en taleforstyrrelse som skyldes dårlig koordinering mellom uttale, intonasjon og pusting

– Hva skjer med barn som stammer?

– Barn reagerer veldig forskjellig på stammingen sin. Noen blir sinna, noen blir flaue, noen forsøker å unngå stammingen ved å bytte ut ord. Noen trekker seg tilbake.

Har egne språkgrupper

Hilde Kjennerud

Hilde Kjennerud merker at mange barna sliter med språket.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

På Danvik barnehage i Drammen jobber de systematisk med språk. De har egne språkgrupper og gir barna god tid til å prate. Men styrer Hilde Kjennerud merker at barna sliter med språket.

– Flere barn sliter med språkutviklingen av forskjellige årsaker. Vi opplever barn som stotrer. Vi har ikke fått en definisjon på "stamming", så derfor bruker jeg ikke det ordet.

– Synes du det er vanskelig å definere hva som er stotring og hva som er stamming?

– Ja, jeg synes det er vanskelig.