Jobber med å begrense lekkasjer

Tankbilen som veltet på et jorde ved Gamle E18 ved fylkesgrensa inneholdt 15.000 liter diesel. Området brukes stort sett til anleggstrafikk. Brannvesenet jobber med å begrense lekkasjene og er i gang med å grave en dreneringsgrøft.