Jobber for å beholde arbeidsplassene på Kjeller

Framtida for forsvarets virksomhet på Kjeller er en krevende sak, mener Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten, som vil jobbe for å bevare arbeidsplassene. Samtidig ser han spennende muligheter for bo- og næringutvikling i området.

Kjeller i Skedsmo

På området til flystripa på Kjeller i Skedsmo kan det bygges boliger for 40-50.000 nye innbyggere, anslår Boligbyggelaget Romerike.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

Torsdag ble det kjent forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd foreslår å legge ned forsvarets base på Kjeller.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, med mer enn 400 arbeidsplasser som kan bli flyttet fra Kjeller, etter forsvarssjefens forslag.

– Jeg er bekymret, for det er veldig viktig for oss å kunne bevare de viktige kompetansearbeidsplassene på Kjeller, sier ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

– Vi ser jo at forsvaret har behov for omorganisering, men den kompetansen som finnes i FLO på Kjeller, den må vi sørge for at fortsatt kan være på Kjeller.

Kommunen vil bidra

Ole Jacob Flæten

Det ligger mange spennende muligheter for Kjeller i framtida, samtidig arbeidsplassene bevares, mener Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

Foto: Olav Juven / NRK

Lokalene til FLO på Kjeller er gamle og slitte, så det er behov for å flytte inn i bedre lokaler, ifølge plasskommandant Diedrik Kolff.

– Jeg ser behovet for at FLO trenger nye lokaler. Fra Skedsmo kommunes side vil vi være med å støtte prosessen med å hjelpe FLO til å skaffe gode lokaler, slik at de kan beholde kompetansen, det er viktig for oss, sier ordfører Flæten.

Det statlige foretaket AIM Norway holder også til på flybasen på Kjeller, og har ansvaret for reparasjon og vedlikehold av kampflyene F-16, fram til de er planlagt faset ut rundt 2022.

Attraktivt område

Når AIM Norway og FLO etter planen forlater Kjeller, frigjøres store arealer som kan brukes til boligbygging og næringsvirksomhet.

Nedre Romerike er et pressområde, og arealer nært Lillestrøm er svært fristende for boligutbyggerne.

Administerende direktør Johnny Brevik i Boligbyggelaget Romerike (BORI

- Kjeller vil kunne bli et attraktivt boligområde nært Lillestrøm, tror Johnny Brevik i Boligbyggelaget Romerike.

Foto: Olav Juven / NRK

– Kapasitetsberegningen for flystripa viser at det er rom for 40-50.000 innbyggere her, hvis det blir omregulert, men det er en politisk avgjørelse, sier Johnny Brevik, administrerende direktør i Boligbyggelaget Romerike.

– Dersom det blir en omregulering er det definitivt interessant for oss. Vi har kjerneområdet vårt på Romerike, og dette er et av de største vekstområdene i Norge. Så vi ønsker å være med her, utvilsomt.

Brevik mener boligutbygging på Kjeller vil gi en naturlig utvidelse av Lillestrøm som boområde.

– Mange muligheter

Når forsvaret i framtida frigjør arealer på Kjeller bør det omreguleres, mener Ole Jacob Flæten, og tror han har bred støtte i Skedsmo kommunestyre.

– Vi bør utnytte potensialet i dette området på en god måte. Da bør arbeidsplassene på Kjeller være en viktig del. Vi må også se på muligheten for å utvikle dette til en ny og grønn bydel med handel, næring, boliger og rekreasjonsområder. Det er et stort og flott område med mange muligheter.

Samtidig er Flæten opptatt av å ta vare på det flyhistoriske miljøet på Kjeller, og historien som ligger der. Flyplassen på Kjeller har eksistert siden 1912, og var Norges første flyplass.