Vurderer billigløsning for Østfoldbanen

Etter at samferdselsministeren avviste å bruke 60 milliarder på Østfoldbanen, skal Jernbanedirektoratet utrede en løsning uten dobbeltspor hele veien.

Tog i Fredrikstad på vei til Halden – jernbane

Prisen for å bygge sammenhengende dobbeltspor gjennom Østfold blir altfor høy, og nå skal Jernbanedirektoratet se om togtilbudet kan bli godt nok uten sammenhengende dobbeltspor.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Det er det tykke laget med kvikkleire i Nedre Glomma-regionen som skaper hodebry, og enorme kostnader med å fundamentere en moderne jernbane.

Denne uka kom rapporten som slo fast at en full dobbeltsporutbygging fra Moss til Halden kan koste over 60 milliarder kroner. Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale at er altfor mye.

Også Jernbanedirektoratet slår fast i brevet til Samferdselsdepartementet at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Derfor skal Jernbanedirektoratet bruke et par måneder på å lage et nytt forslag, basert på en delvis utbygging til dobbeltspor mellom Moss og Halden.

Per Arne Fredriksen er direktør for infrastruktur i Jernbanedirektoratet. Han sier til NRK at de må tenke en redusert løsning for å komme ned på en akseptabel kostnad.

Solslyng på Østfoldbanen

Østfoldbanen fra Moss mot Halden er enkeltsporet hele veien, men planen er å bygge ut til fullt dobbeltspor innen 2034. Dette spøker det for nå, siden kostnaden blir uakseptabelt høy.

Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Vi kan ikke slå oss til ro med at det ikke er mulig å få til et godt togtilbud til østfoldbyene. Men det er mulig at vi ikke kan ha dobbeltspor hele veien, selv om det vil gi begrensninger på ruteopplegget, sier Fredriksen.

Den opprinnelige bestillingen gikk på at det må bygges dobbeltspor hele veien, og at dette må gå innom bysentrum i både Fredrikstad og Sarpsborg.

Fra to til fire tog i timen

Enkelt sagt er de opprinnelige pengene som ble satt av til dobbeltsporutbyggingen brukt opp når man kommer til Fredrikstad. Og den dyreste strekningen er videre til Sarpsborg, langsmed Glomma.

Resultatet kan bli delutbygginger, med dobbeltspor på deler av den seks mil lange strekningen.

Per Arne Fredriksen sier de må finne en løsning som er billig nok, og som likevel kan bety et langt bedre togtilbud enn i dag.

– Det er tilbudet til passasjerene som er viktig, men også muligheten for flere godstog. Målet er å øke fra to tog i timen i rushtiden fra Oslo til Sarpsborg i dag, til fire tog i timen når utbyggingen er gjennomført.

Det tidligere Jernbaneverket anbefalte en løsning med sammenhengende dobbeltspor med stopp i alle byene for å nå målene om fire tog i timen gjennom dagen.

– Det vi taper på en delvis utbygging er fleksibilitet. Vi binder oss til en fast ruteplan, og får mindre handlingsrom.

– Må prioriteres

Ordfører Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad (A)

Ordfører Jon-Ivar Nygård i den største byen i det tidligere Østfold, Fredrikstad, spør retorisk om hvorfor ikke dobbeltsporet skal prioriteres. Han mener Østfold aldri har blitt prioritert høyt.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Men forslaget om å skrote det egentlige oppdraget med et komplett dobbeltspor gjennom hele det tidligere Østfold møter liten forståelse hos ordføreren i Norges 6. største by, Fredrikstad.

Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet mener det må bygges uansett, og parerer spørsmålet om den store kostnaden slik:

– Ja, hvorfor skal det ikke prioriteres? Har vi noensinne vært prioritert i Østfold når det gjelder infrastrukturprosjekter?