JA med knappest mulig margin

FFK fikk det som de ville av Fredrikstads bystyre torsdag kveld - men klubben fikk en advarende pekefinger med på kjøpet.

FFK - Vålerenga
Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Bystyrets ja kom med en stemmes overvekt, 27 mot 26 stemmer. Arbeiderpartiet stemte som en blokk, Frp og Høyre fristilte sine representanter.

Langt jevnere enn ventet

Debatten var lang, hard, og tidvis uforsonlig.

Etterpå var avstemmingen så jevn, og spriket så påtagende innen de fleste partier, at selve opptellingen av stemmene førte til forvirrring i sekreteriatet. Først annonserte ordfører Eva Kristin Andersen at garantien faktisk var blitt nedstemt, men en kontravotering fikk bragt stemmeresultatet på det rene - 27 for, 26 mot å forlenge milliongarantien til Fredrikstad Fotballklubb.

Dermed er det ifølge klubbens søknad mulig for dem å få bankene med på å gi et lån på ti millioner kroner til klubben.

Rådmann Jan Lasse Hansen

I juni rådet rådmann Jan Lasse Hansen bystyret til å si ja til en lånegaranti. Nå i oktober er det alt for risikabelt å forlenge den, skrev Hansen i sin innstilling.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Ja, under tvil

Men det ble langt jevnere en ventet. Og også de som stemte for, som Arbeiderpartiets gruppeleder John-Ivar Nygaard, reiser en advarende pekefinger. selv om partigruppa valgte å ikke fristille sine representanter, har dette vært en svært vanskelig sak.

- Dette viser at FFK ikke kan ta noe for gitt, sier Nygaard.

- Dette er helt på grensa av hva en kommune egentlig skal drive med.

Hadde resultatet vært annerledes hvis også dere i Arbeiderpartiet hadde fristilt representantene deres?

Det vet jeg ikke, og det vfår vi vel aldri svar på. Det er ikke slik at vi fristiller hvis ingen ber om det. Det har ingen gjort, og da oppfatter jeg det slik at alle har vært lojale mot gruppas beslutning.

Irriterte borgerlige

Da bystyret stemte for lånegarantien den 18. juni, var stemmegivingen langt mer enstydig. Etter innleggene i torsdagskveldens debatt å dømme, har det - spesielt på borgerlig side - dannet seg mye irritasjon over hvordan det drives butikk i klubben.

Høyres Bengt Morten Wenstøb sier vedtaket er en klar beskjed til FFK's ledelse.

- Flere ga ganske tydelig signal med at man ikke er fornøyd med hvordan klubben har klart å tilpasse seg en ny virkelighet, sier Wenstøb.

- Dersom de søker en gang til, tro jeg det blir vanskelig å få igjennom.

Bengt Morten Wenstøb Fredrikstad Høyre

Det var tydelige tegn til irritasjon over måten selskapene rundt Fredrikstad fotballklubb har blitt ledet på blant de borgerlige i Fredrikstad. - Søker de en gang til, blir det vanskelig å få gjennom, tror Høyres Bengt Morten Wenstøb.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

LES OGSÅ: FFK må kutte i antall ansatte

Går i underskudd

Tidligere denne måneden sa formannskapet i Fredrikstad ja til å innvilge FFKs søknad om utvidet lånegaranti tidligere denne måneden.

FFK Sport Asa trenger penger etter et underskudd første halvår på 11 millioner kroner. .

Garantien går ut til nyttår

Fredrikstad kommune ga en lånegaranti på 10 millioner i våres, men den garantien går ut til nyttår.

FFK trenger ny lånekapital, men har foreløpig ikke fått noe lån.

Det er derfor klubben søkte kommunen om utvidet lånegaranti.

LES OGSÅ: