Inviterer til dugnad om krigsseilerarkiv

Folk oppfordres til å bli med i en dugnad for å samle kunnskap om de norske krigsseilerne.

Nå lages et komplett krigsseilerregister i Norge.

Norsk offshoreteknologi hentet 109 tonn sølv i barrer opp fra 4.700 meters dyp utenfor Irland. Samlerhuset har 5 tonn av disse sølvbarrene.

I 1941 omkom besetningen da Borgestad gikk ned i forsøk på å beskytte Gairsoppa som skulle frakte 109 tonn sølv til England. Noen dager senere gikk Gairsoppa likevel ned utenfor kysten av Irland, og sølvet ble liggende på 4.700 meters dyp helt til det ble hentet opp i 2012/13.

Mynthandlerbedriften Samlerhuset kjøpte deler av sølvskatten, og daglig leder Ole Bjørn Fausa bestemte seg for å også gi noe tilbake til etterkommere av krigsseilerne.

– Krigsseilere er registrert i lokale registre, men de fleste mangler vi oversikt over. Dette burde være en offentlig oppgave, men nå er historiene i ferd med å gå tapt. Det haster å få skrevet dem ned. Hver krigsseiler skal få ei side i registeret, sier Ole Bjørn Fausa.

Sammen med fagmiljøene i Stiftelsen Arkivet og Lillesand Sjømannsforening, har Samlerhuset tatt initativ til å lage et komplett, nasjonalt register over alle krigsseilere som seilte på norske skip.

Håper å få vite mer om Fritz Oscar

Krigsseilerne fraktet varer, drivstoff og våpen under andre verdenskrig. Mange av skipene ble torpedert av tyskerne og mange menn mistet livet på havet. Behandlingen de overlevende fikk etter krigen er omtalt som en skamplett i norsk historie. Først i 2013 ba regjeringen om unnskyldning på vegne av den norske stat.

Fritz Oscar Angell Gustavsen

Fritz Oscar Angell Gustavsen fortalte lite om tiden sin som krigsseiler.

Foto: Privat
Fritz Oscar Angell Gustavsen

Fritz Oscar Angell Gustavsen er en av krigsseilerne i arkivet.

Foto: Privat

Erling og Kjell-Morten Gustavsen har lagt Fritz Oscar Angell Gustavsen inn i krigsseilerarkivet, og de har et håp om å få nye opplysninger om onkel og bestefar.

– Etter at han ble torpedert er det et hull på 7 måneder hvor vi ikke aner hvor han var. Han ble trolig reddet ut av isen i Murmansk. Vi håper noen vet mer.

Siden desember har 500 krigsseilere blitt registrert i arkivet «Evigtakknemlig». Profesjonelle historikere vil kvalitetssikre informasjonen. Håpet er at arkivet skal fylles opp med navn, bilder og historikk og at det skal bli søkbart i løpet av et par år.

Erling og Kjell-Morten Gustavsen

Erling og Kjell-Morten Gustavsen.