Ikke rettssak etter dødsulykke

Politiet legger ned etterforskningen etter dødsulykken på Svinesund i august 2003, da en 42 år gammel bygningsarbeider falt ned under byggingen av den nye brua.

Svinesundbruene

I 2003 advarte Norsk Arbeidsmandsforbund.mot det kraftige tidspresset for å få den nye Svinesundbrua ferdig til 7. juni 2005. Norsk Arbeidsmandsforbund sa at hardkjøret gikk utover arbeiderenes sikkerhet, og mente byggetiden kunne vært dobbel så lang.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den polske bygningsarbeideren Jan Stanko døde etter et fall fra 30 meter en augustnatt i 2003, da den nye Svinesundbrua var under bygging.

Rekkverket han falt over og ned i steinmassene var 110 centimeter høyt, og det er fremkommet under avhør at det var dårlig lys og uoversiktlige forhold på arbeidsplassen høyt over bakken før ulykken skjedde.

Det var tyske Bilfinger Berger som var hovedentreprenør for den nye Svinesundbrua, men Stanko var ansatt hos en underleverandør.

Alle entreprenørene på brua har tatt det moralske ansvaret, men hvem som skal knyttes til dødsfallet juridisk er aldri blitt fastslått.  

Byggeplass ny Svinesundbru

De polske arbeiderne hadde før ulykken pekt på at rekkverket oppe i brotårnene kun var 110 centimeter høye, og at det var mye rot og dårlig lys på gangveier og stillasjer høyt over bakken. Arbeidsmiljøinspeksjonen i Sverige politianmeldte dødsulykken.

Foto: Arbeidsmiljøinspeksjonen i Sverige

Legger ned etterforskning

Nå har det svenske politiet bestemt seg for å legge ned etterforskningen, og det blir dermed aldri noen rettssak etter dødsulykken.
 
Politiet har jobbet med å få frem en oversikt over ansvarsfordelingen mellom Vägverket og entreprenørene, men nå har sjefsaktor Barbro Jönsson bestemt at saken ikke skal føres videre.

Begrunnelsen er at saken er gammel, og at politiet ikke regner med å få sluttført alle avhør i inn- og utland innen den foreldes sommeren 2008.

Dessuten vil utredningskostnadene bli langt høyere enn hva man eventuelt kan ilegge en ansvarlig for ulykken i en bot, sier politiet til bladet Byggnadsarbetaren. 

- En fiasko

Reaksjonene fra fagforeninger i Sverige har ikke uteblitt og kritikken mot etterforskningen underveis har vært massiv fordi det har tatt så lang tid, og fordi flere sentrale vitner ikke har vært til avhør.

Blant annet er Jan Stankos sønn, som var tilstede på anlegget da faren falt ned, aldri blitt avhørt av politiet. 

Iinnen politiet mener man også at saken har tatt for lang tid.

Kriminalinspektør hos Vänersborgspolitiet, Erold Coleman som er spesialist på arbetsmiljøbrudd, kaller etterforskningen en fiasko i forhold til Stankos familie.

Coleman sier til bladet Byggnadsarbetaren at det gir helt feil signaler at en ulykke med en utenlandsk arbeider ikke rekker å bli ferdig utredet før den henlegges, ikke minst med tanke på det stadig økende antallet utenlandske arbeidere på svenske arbeidsplasser.  

Ny Svinesundbru

Den polske mannen døde etter å ha falt ned nærmere 30 meter fra en av bropilarene på svensk side en augustnatt i 2003.

Foto: Rainer Prang / NRK

Stillestående etterforskning

I løpet av de siste fire årene har familien Stanko i Polen bygget seg opp en ny tilværelse uten faren. Familien ble tilkjent en halv million svenske kroner i erstatning, men nå får de aldri noe svar på ansvarsforholdene knyttet til familiefarens død.

Kriminalinspektør Erold Coleman har hatt hånd om saken siden årsskiftet 2006/2007.

Han har via Interpol søkt vitner og ansvarlige i selskapene som hadde kontrakter på byggingen av den nye Svinesundbrua både i Polen og Tyskland.

I det Coleman nå var iferd med starte avhørene utenlands kom beskjeden om at saken skal legges ned. 

Han er svært kritisk til at saken lå hos politiet i Trollhättan i tre år innen han fikk saken til utredning.

- Det forelå en undersøkelse av ulykkesstedet, men siden ble ingenting gjort og da jeg fikk saken var den allerede blitt gammel, sier han.

Også sjefsjurist Barbro Jönsson hevder å ha kommet sent inn i saken, og sier i sin begrunnelse for å legge den ned at mange av  vitnene eller de ansvarlige som kunne mistenkes for lovbrudd har forlatt Sverige, og at det derfor ikke finnes forutsetninger for å forfølge saken videre.