Fra åpningen av Svinesundsbrua 10. juni 2005

10 år med motorvei over Svinesund

Den 10. juni 2005 ble firefelts-motorveien over Svinesund åpnet. Det er med andre ord ti år siden kong Harald møtte kung Carl Gustav midt på den nye brua.