Narud om tiltalte: Tilregnelig under sterk tvil

Kjersti Narud konkluderer med at tiltalte er tilregnelig, men påpeker at hun er i sterk tvil fordi 38-åringen ikke har villet samarbeide.

Narud og Hamnes

I TVIL: Psykiatrispesialistene Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud mener tiltalte må betraktes som tilregnelig, men fremhever den tvilen som ligger til grunn for deres konklusjon.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Psykiatrispesialist Kjersti Narud, som vitnet først av de tre sakkyndige konkluderte slik:

– Observanden oppfattes som ikke psykotisk for de påklagede handlinger.

Det er fra tidligere kjent at psykiatrispesialistene Andreas Eirik Hamnes og Kjersti Narud i sin rapport 14. april konkluderte med at 37-åringen var tilregnelig og kan straffes, mens nevropsykolog Anne Lill Ørbeck er uenig og mener tiltalte var paranoid og strafferettslig utilregnelig.

Det som overrasket mange i retten var betydningen av tvil som Narud påpekte i sitt vitnemål.

– Vårt utgangspunkt er at vedkommende er tilregnelig. Bare ved klinisk sikkerhet skal man konkludere med at personen er psykotisk. Vi er i tvil, og når vi er i tvil, skal vi konkludere negativt, sa Narud, som også uttalte seg på vegne av kollega Andreas Hamnes.

Da tiltalten ble klar i juli, forklarte statsadvokat Prebe at de sakkyndiges uenighet har gjort at Riksadvokaten har innstilt på en dom på tvungent psykisk helsevern.

Tvilen som Narud sier er blitt bekreftet i retten, er enda et argument som trekker mot at tiltalte ikke kan dømmes som tilregnelig.

Nevropsykolog Anne Lill Ørbeck konkluderer med at tiltalte er og var psykotisk og utilregnelig. Les hva hun forklarte i sitt vitnemål her.

Ville ikke samarbeide

Narud fremhevet flere ganger problemet med at tiltalte ikke har villet samarbeide.

– De sakkyndige kom ikke i posisjon til å utrede observanden fullstendig. Det er ikke gjennomført personundersøkelse av observanden. Det er nødvendig, og den har jeg ikke, sa Narud.

Hun sa følgende om en mulig diagnose.

– Han kan utvikle schizofreni med dominerende bilde av paranoide forestillinger, men vi kunne ikke finne sikre tegn på at han har denne diagnosen nå, sa Narud i retten.

Narud sier at den tiltalte kan gi detaljrik informasjon om tidligere samtaler han har hatt med behandlingspersonalet på Dikemark. Han lager en forståelsesramme som tilsier at han blir trakassert, forklarte Narud.

– Hans tendens til å ikke være presis handler om at han ikke ønsker det, fremfor at han ikke kan, mener Narud.

Dette vurderes som en del av hans «paranoide beredskap»

Alt om Sigrid-saken

Bekreftet tvilen i retten

Narud ble spurt om hvordan hun ser på tiltaltes oppførsel og vitnemål i retten i forhold til det de konkluderte med 14. april i år.

– Observasjoner i retten i forhold til konklusjonen bekrefter tvilen, svarte Narud.

Ifølge Narud har den tiltalte tilbragt mye tid alene over flere år.

Forsvarer John Christian Elden spurte blant annet om hvordan den sakkyndige forholder seg til den tiltaltes svar i retten.

– Vi ser et tankeinnhold vi ikke klarer å følge. Samtidig gjør det at han kan svare adekvat, at vi er mer i tvil. Dette selv om det er tematikk som tyder på vrangforestillinger. Det er ikke et entydig bilde, svarte Narud.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Sakkyndige i Sigrid-saken

KAN AVGJØRE: De rettsoppnevnte sakkyndige Andreas Eirik Hamnes (t.v), Kjersti Narud, Anne Lill Ørbeck og tiltalte tidligere i rettssaken.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Psykotisk tidligere

Narud sa man har en mistanke om vrangforestillinger, men legger til at man ikke har fått noe mer ut av den tiltalte. Narud sier også at man legger til grunn at den tiltalte har vært psykotisk i tidligere perioder av livet.

– Vi har lagt til grunn at han har vært psykotisk i perioder for innleggelse i 2006, 2010 og 2012, men det kan tyde på at det har vært kortvarig. Litt mer usikker på episoder i 2012. Da ble han skrevet ut fordi det hadde blitt begått en feil, ikke fordi han var frisk, sier Narud, og viser til at den tiltalte ble tvangsinnlagt.

I mandatet til de sakkyndige heter det at man skal vurdere hvorvidt den tiltalte hadde en betydelig psykisk lidelse på tidspunktet for de påklagede handlinger.

Narud sa det ikke er holdepunkter for å si at det foreligger en alvorlig psykisk lidelse på gjerningsøyeblikket, som er sterk nok til at det foreligger en betydelig svekket evne til realistisk vurdering.

Uenige

De tre sakkyndige har hittil ikke villet kommentere noe rundt saken, så dette er første gang vi får høre hvordan de begrunner sine konklusjoner, og om de eventuelt har endret mening underveis.

Rettsdagen onsdag startet med at faren til Sigrid fortalte om perioden etter at Sigrid forsvant.

Bistandsadvokat Harald Stabell sier familien er spent på hva aktor vil si om tilregnelighet, men at dette ikke er det viktigste i denne saken.

– Familien er i mindre grad opptatt av tilregnelighet, enn å få svar på de spørsmålene de har hatt. Det viktigste for familien er at den tiltalte blir sittende lenge, enten det er på sykehus eller i fengsel. Det som er fordelen hvis han dømmes som tilregnelig og til forvaring, er at han ikke kan begjære seg løslatt om 10 år.

– Hvis han dømmes til tvungent psykisk helsevern, kan han begjære seg løslatt oftere, med den mediedekningen og belastningen det vil medføre, sier Stabell.

Stabel: – Familien er glad det snart er slutt

NETT-TV: Bistandsadvokat Harald Stabell forteller om hvordan familien ser på rettssaken.