Hvalertunnelen stenges ikke

Arbeidstilsynet mener vegvesenet har skjerpet seg.

Hvalertunnelen

Hvalertunnelen

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Arbeidstilsynet har tidligere truet med å stanse arbeidet fordi entrepenøren og ansvarshavende Statens Vegvesen ikke fulgte helse, miljø - og sikkerhetsregler.

I ytterste konsekvens kunne hele tunnelen bli stengt for trafikk. 

For dårlig sikkerhet

Den 3.755 meter lange undersjøiske tunnelen som går mellom Asmaløy og Kirkøy på riksvei 108 får blant annet ny belysning. I tillegg skal sikkerhetsutsyret i tunnelen oppgraderes og vann- og frostsikring skal skiftes.

Arbeidene har foregått under kritikkverdige forhold, mener Arbeidstilsynet.

- De manglet en HMS-plan som ivaretar arbeidsmiljøet på en forsvarlig måte. Arbeidet har blant annet vært dårlig sikret mot ras, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Yard Johansen.

Arbeidstakerne har også vært for dårlig vernet mot støv og kjemikalier.

Bedre arbeidsforhold

Statens Vegvesen fikk en uke til å utbedre forholdene. Ifølge tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Yard Johansen, skal alt være tilfredstillende nå.

- Så langt er vi fornøyd med svarene vi har fått. Manglene vi påpekte, er nå ivaretatt på en god måte, sier Johansen.

Tilsynet kommer til å følge nøye med på arbeidet i tiden framover.

- Vi vil gå gjennom disse sakene, og følge opp arbeidet med tilsyn, sier Johansen.

Rehabiliteringen som vil koste 40 millioner kroner skal gjøres i to etapper. Første etappe skal være fullført innen 6. juli i år.