Hugger naboens trær i nattens mørke

Forsikringsselskapene får telefoner fra folk som kommer hjem fra sommerferie og oppdager at naboene har hugget trær og hekker. Lar du deg friste til å hugge naboens trær kan du havne i straffesak.

Trær skygger for sola

Naboer kan irritere seg mye over høye trær som skygger for sola. Konfliktrådet oppfordrer naboer til å snakke sammen, fremfor å hyre advokater til å løse konflikter. Det kan nemlig bli dyrt. Illustrasjonsfoto.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det er sommerferie, og det betyr mer fritid til å krangle med naboen. Selv om naboer krangler året rundt, avgjør årstiden hva det krangles om. På sommeren er det høye trær og uklipte hekker som står øverst på konfliktlista.

Hugger naboens tre

Det kan være fristende å benytte seg av sjansen til å få en bedre utsikt ved å trimme naboens hekk eller hugge ned treet på naboens tomt når naboen er på ferie.

Sigmund Clementz

Sigmund Clementz fra forsikringsselskapet IF forteller at de får mange henvendelser fra fortvilte naboer som trenger forsikringspenger til å dekke advokatutgifter i forbindelse med nabotvister.

Foto: If Skadeforsikring

Sigmund Clementz fra IF forsikringsselskap forteller at de på kanten av hver sommer får henvendelser fra folk som har kommet hjem fra ferie til hager som mangler trær.

– Nå går vi inn i noen uker hvor vi i forsikringsbransjen kommer til å få telefoner fra folk som har kommet hjem fra ferie, og oppdager at trær og hekker har blitt kuttet i nattens lugn og mørke, sier han.

Han forteller at noen naboer irriterer seg så mye over høye trær og hekker som skaper skygge, at de går inn i naboens hage med motorsag og fjerner «irritasjonsbuskaset».

Trær og følelser

Alf Sigmund Larsen

Leder i Konfliktrådet i Buskerud

Foto: Privat

Alf Sigmund Larsen er leder i Konfliktrådet i Buskerud, han forteller om en økning av henvendelser i sommerhalvåret fra naboer som er uenige om trær og hekker. Han har også sett tilfeller der trær hugges når eier er på ferie, og den fremgangsmåten anbefaler han ikke.

– Ta kontakt med naboen først, ikke ta «sagen» i egne hender, sier han

Han oppfordrer naboer til å snakke sammen, det kan være gode grunner til at en nabo ikke ønsker å hugge ned den gamle granen på tomten sin.

– Noen trær kan ha affeksjonsverdi, for eksempel hvis det var oldefaren til treeieren som plantet et treet i hagen, sier han.

Konfliktrådet tilbyr gratis mekling mellom uenige naboer.

Mange millioner til advokathjelp

Ifølge Clementz betaler norske forsikringsselskaper årlig ut 70 millioner kroner til advokater for å hjelpe til i nabokrangler.

– Forsikringsselskaper er involvert i cirka 4000 nabotvister gjennom rettshjelpsdekning i boligforsikringen, sier han.

Rettshjelpsdekningen hos de fleste forsikringsselskapene er begrenset opp til 100.000 kroner. Men Clementz advarer om at det kan bli dyrere.

– Dessverre er det ofte sånn at de nabokranglene som oppstår kan versere i rettsapparatet i ganske lang tid, og da kan summene bli betydelig høyere enn 100.000 kroner, sier han.

Men å hugge naboens tre uten lov, kan bli en straffesak, og i de tilfeller dekker ikke boligforsikringen advokatutgiftene.