Forbudt å felle store trær på egen tomt

Har du et tre med større diameter enn 28 centimeter på tomta, har du ikke lov til å felle det. Forbudet mot felling av trær i Oslo er enda strengere enn tidligere antatt.

Ellen de Vibe

GLAD I TRÆR: Trærne er en del av Oslos grønne profil, de er et viktig trivselsskapende element og er viktig for biologisk mangfold og for å opprettholde flora, fauna og dyreliv i denne flotte byen, sier Ellen de Vibe.

Foto: Olav Juven / NRK

– Hvis trærne én meter over bakken har en omkrets på mer enn 90 centimeter, er de forbudt å felle. Da må det avklares med plan- og bygningsetaten før de kan felles, sier etatens direktør Ellen de Vibe.

Forbudet gjelder i alle områder som er omfattet av den omstridte småhusplanen fra 2013. Den sier hva som er lov og ikke lov å bygge på 29 000 eiendommer i Oslo.

Dette har du lov og ikke lov til på 29 000 småhustomter.

LYNKURS: NRK-journalist Olav Juven forklarer trefellingsreglene i småhusplanen. Foto/redigering: Kjetil Grude Flekkøy.

Det nye er at plan- og bygningsetaten nå slår fast at forbudet gjelder generelt og ikke bare når det foreligger en byggesøknad og det står trær i veien for utbyggingen. Dette har vært et stridstema.

Forbudt å hogge ved

Betyr det at å felle et tre fordi du trenger ved, eller fordi alle naboene er enige om at det skygger for sola, også er forbudt?

– Ja, etter småhusplanen er det forbudt. Så er det annen lovgiving, for eksempel naboloven, som har sine bestemmelser om ulemper for naboer. Du kan beskjære et tre for å ivareta egne eller naboens solforhold.

– Men som utgangspunkt er det forbudt å felle større trær uten dispensasjon fra plan- og bygningsetaten, konstaterer Ellen de Vibe.

Men dette vet jo ikke folk?

– Nei, og vi skal kjøre et kunnskaps- og opplæringsprogram i løpet av de neste månedene, sier hun.

– Ikke intensjonen

Arve Lønnum

KRITISK: Advokat Arve Lønnum er ekspert på plan- og bygningsrett og har bistått mange utbyggere i konflikter med Oslo kommune. Han mener det generelle trefellingsforbudet vil skape unødig byråkrati og gjøre vanlige folk til lovbrytere.

Foto: Olav Juven / NRK

Advokat og tidligere Frp-politiker Arve Lønnum sier at det generelle forbudet har blitt sneket inn bakveien i strid med intensjonen.

Han mener at forbudet vil skape unødig byråkrati og gjøre vanlige folk til lovbrytere.

– Intensjonen var klar uttalt at skal man bygge på en tomt, skal man prøve å ta vare på vegetasjonen, noe jeg er helt enig i.

– Nå kommer man til å få en drøss med søknader, vel å merke hvis folk er lovlydige. Jeg tror veldig mange ikke kommer til å skjønne begrunnelsen for å søke dispensasjon og betale gebyr for å felle et ikke altfor stort plommetre i hagen, sier Lønnum.

Vil snauhogging til livs

Innstramningene i småhusplanen fra 2013 har blitt beskyldt for å være for ridige. Planen ble først opphevet av Fylkesmannen, men siden gjort gyldig igjen av Kommunaldepartementet.

Departementets uttalelse levner ingen tvil om at småhusplanens trevern er generelt og dermed også gjelder i tidsrommet før det sendes inn byggesak.

Plan- og bygningsetaten i brev til byrådsavdeling for byutvikling
Bernhard Herres vei

HENLAGT: Disse trærne i en prisbelønt hage i Bernhard Herres vei på Smestad ble hogd før byggesøknad ble sendt. Oslo kommune politianmeldte hogsten, men saken ble henlagt fordi intet straffbart forhold kunne bevises.

Foto: Privat

Presiseringen er ifølge etaten viktig for å hindre at gamle villahager blir snauhogd før en utbygger søker om å få bygge nye boliger.

Dette medfører at snauhogging forut for innsendelse av søknad ikke vil kunne gi en utbygger noen fordeler

Plan- og bygningetaten i brev til byrådsavdeling for byutvikling

Plan- og bygningsetaten har tidligere politianmeldt flere slike snauhogster, men alle sakene er henlagt. Ellen de Vibe lover å følge opp brudd på trefellingsforbudet.

– Vi kan gi overtredelsesgebyr og pålegg om retting, altså replanting av trær på omtrent samme størrelse. I ytterste konsekvens kan vi politianmelde flere, sier hun.

Villa Furulund

SLIK SKAL DET GJØRES: Plan- og bygningsetaten trekker fram Lund Hagem arkitekters Villa Furulund på Ullern som eksempel på et prosjekt der ønsket om å bevare trærne var et viktig premiss for utformingen.

Foto: Nils Vik

Nærmere 11.000 kr per tre

Camilla Wilhelmsen

Camilla Wilhelmsen, nestleder, byutviklingskomitéen (FrP)

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Gebyret for søknad om dispensasjon utenom byggesak, ifølge plan- og bygningsetatens gebyrregulativ, kan bli så høyt som 10.990 kroner. Camilla Wilhelmsen, nestleder i byutviklingskomitéen sier at det ikke var dette bystyret vedtok.

– Dette var ikke intensjonen da vi behandlet småhusplanen. I den står det klart og tydelig at dette gjelder nye tiltak, sier hun.

Wilhelmsen syns det er hårreisende at plan- og byggningsetaten skal skal bruke ressurser på å behandle disse sakene.

– Jeg og FrP har full tiltro til at folk flest styrer godt sine egne hager, sier hun.

Victoria Marie Evensen leder 17. maikomiteen i Oslo for 2015

Victoria Marie Evensen, leder i byutvklingskomiteén (Ap)

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

Byutviklingskomitéens leder Victoria Marie Evensen sier hun vil ta saken videre til byrådet.

– Gebyret kan oppleves som urimelig for privat personer, det forstår jeg veldig godt. Det er klart at hvis alle naboene er enige om at her skygger treet for solen, så skal vi ta en liten titt på hvordan dette slår ut i den type tilfeller. Samtidig er det viktig for oss å hindre snauhogst og at man tar grep som vi ikke ønsker, for vi er alle sammen enige om at trærne skal tas god vare på, sier Evensen.