Hopp til innhold

Høyt utdannede innvandrere får ikke jobb

– Norge trenger arbeidskraften, men Nav har ikke gode nok tilbud for å få høyt kvalifiserte folk med innvandrer bakgrunn i jobb, sier Norsk senter for flerkulturell verdiskapning.

Nalinava Sengupta

FRUSTRERT: Nalinava Sengupta har doktorgrad i kjemi og erfaring med å lage potensielle kreftmedisiner, men sliter med å få fast jobb i Norge.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Høyt utdannede folk er en berikelse for Norge. Men vi klarer ikke å utnytte kvalifikasjonene deres godt nok.

Det sier Zahra Moini ved Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.

67 % av innvandrerne som var vært i kontakt med nettverket har høyere utdanning, men sliter med å få seg jobb. Det er alt ifra ingeniører, leger, profesjonelle musikere og fysioterapeuter forteller hun.

Zahra Moini

KRITISERER NAV: Zahra Moini mener Nav må få et bedre tilbud for folk med høyere utdanning i Norge.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg møter daglig folk med doktorgrad og høy kompetanse som ikke får seg jobb. Og dersom de søker stillinger med lavere kvalifisering blir det argumentet for å ikke ansette dem.

– Nav har ikke gode nok tilbud

Norge trenger folk med høy utdanning, men Nav har ikke gode nok tilbud for å få alle i jobb, mener Moini.

– Programmene og tiltakene til NAV er primært rettet mot lavt utdannede folk. Høyt utdannende trenger for eksempel ikke jobbsøkerkurs eller kvalifiseringskurs, sier hun.

– Det blir stadig flere høyt utdannede med tanke på flyktningstrømmen og Nav må få et bedre tilbud, sier hun.

Forsker på kreftmedisin, men får ikke jobb

– Jeg har doktorgrad i kjemi og erfaring med å lage potensielle kreftmedisiner.

Elisabeth Holen

ET TILBUD FOR ALLE: Elisabeth Holen sier Nav ikke har noe tilpasset tilbud for folk med høy utdannelse.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det forteller Nalinava Sengupta fra India. Nå vil han gjerne få en fast jobb, men det er ikke like lett. Han har fått hjelp av Nav, men mener den ikke var tilstrekkelig til hans situasjon.

– De sendte meg på jobbsøkerkurs, men jeg lærte ikke så mye. Det ble litt kjedelig.

Nalinava Sengupta har hatt oppdrag for Universitetet i Oslo, men ønsker seg helst noe fast. Han har store ressurser og nå vurderer han å bruke dem til å starte sin egen farmasøytiske bedrift.

– Jeg prøver å se på mulighetene jeg kan skape selv. Kanskje jeg en dag kan tilby jobb til en nordmann, smiler han.

– Vi skal favne alle

– Vi har ikke et eget tilbud for de med høyere utdanning.

Det sier Nav-direktør i Buskerud Elisabeth Holen.

– Vi har et system som i utgangspunktet skal favne alle og vi har mange med høy utdanning som kontakter Nav, sier hun.