Får ikke flyktninger ut i jobb - går over på sosialhjelp

Porsgrunn kommune opplever at budsjettet for sosialhjelp sprekker, fordi de ikke klarer å få flyktninger ut i jobb.

To elever på norskkurs i Porsgrunn

NORSKKURS: Flyktninger på norskkurs i Porsgrunn. Frank Mutondo fra Kongo sier hans mål er å raskt komme seg ut i arbeid.

Foto: Tormod Strand / NRK

Hvem var vikingene? Hvor dro de ut i verden? Og hva betyr brutalt?

Tema er vikinger i timen der flyktninger fra alle verdenshjørner sitter og hører på lærer Olga Straume. Deltakerne går gjennom introduksjonsprogrammet, og får også norskopplæring og samfunnskunnskap.

Store forskjeller

Målet til Porsgrunn kommune er å få så mange som mulig ut i jobb eller utdanning, etter at de har gått igjennom det toårige introduksjonsprogrammet med norsk og samfunnskunnskap.

Men Porsgrunn og mange andre norske kommuner sliter med å nå målene.

Svært få går rett ut i jobb. Det er også store forskjeller: Rælingen i Akershus klarte å få 93 prosent ut i arbeid i fjor, I Porsgrunn var det vanskeligere å få deltakerne ut i arbeid. Der var det ingen som gikk rett ut i arbeid etter å ha vært gjennom programmet i fjor.

Flyktninger går over på sosialhjelp

NAV sjefen vet at noe må gjøres.

– Vi har nok vært for dårlige til å gi deltakerne arbeidspraksis, det skal vi nå gjøre noe med. Et dårlig arbeidsmarked i Grenland-distriktet er også noe av årsaken til de dårlige resultatene, mener NAV-leder Grunde Grimsrud.

– Budsjettet for sosialhjelp øker måned for måned, noe av forklaringen er at flyktninger med store barnefamilier ikke kommer seg ut i jobb etter å ha gått gjennom introduksjonsprogrammet, sier NAV-sjefen.

Dyr ordning

Introduksjonsprogrammet er individuelt tilpasset kvalifisering på fulltid, og målsettingen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Hovedelementene i programmet er opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb.

Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis, det vil si 176.000 kr. På statsbudsjettet i år er det satt av 8.4 milliarder kroner til introduksjonsprogrammet med norskopplæring.

Utgiftene knyttet til integreringen er mye større – de fleste deltakerne får i tillegg bostøtte, sosialhjelp og andre ytelser.

To søstre fra Afghanistan har lært norsk på et år

NORSK PÅ ETT ÅR: Søstrene Seydeh Khadijeh Hosseini og Mashoumeh Hosseini fra Afghanistan har lært norsk på ett år.

Foto: Tormod Strand / NRK

Vil bli psykolog

Ordningen koster med andre ord mye. Det er ingen som kan svare på hvor mange flyktninger som ville vært i jobb, hvis Norge ikke hadde hatt noe introduksjonsprogram.

Men det er lyspunkter i Porsgrunn. To søstre fra Afghanistan har klart å lære seg norsk på ett år.

Jeg har sett mye på tv, og lest mye aviser. Nå klarer jeg å snakke med nordmenn på gata, sier 20 år gamle Seydeh Khadijeh Hosseini.

Storesøster på 25, Mashoumeh Hosseini, har også lært seg norsk på rekordtid.

– Mitt mål er å bli psykolog i Norge, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger