Hopp til innhold

Nav bruker nesten ingen tid på å skaffe jobber

Mens arbeidsledigheten øker, bruker Nav-ansatte minimalt med tid på å skaffe nye jobber. – Ikke bra nok, innrømmer Nav.

Ledige stillinger i Ballangen

Da NRK Brennpunkt var i Nordland hadde Nav Ballangen én ledig jobb å tilby: En sommerjobb som museumsvert.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

I forrige uke kom nye tall som viser at arbeidsledigheten øker kraftig. Men hos Nav bruker de bare tre prosent av tiden sin på å finne nye jobber. Resten av tida går blant annet til å betale ut trygdeytelser.

Bjørn Gudbjørgsrud

Tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud.

Foto: KS

Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav innrømmer at de ikke gjør nok for å skaffe jobber.

– Det handler om kompetansen blant de ansatte. Mange som er ansatte i Nav har jo ikke den bakgrunnen, sier Gudbjørgsrud.

– Ble motarbeidet av Nav

Da arbeidskontor og sosialkontorene ble slått sammen til Nav, skulle det bli lettere for sykemeldte og arbeidsledige å komme tilbake i jobb. Men det opplevde ikke Even Andre Olsen i Ballangen, som var sykemeldt i ett år.

– Ordene de brukte var: du skal fortsette å være sykemeldt. Jeg ble motarbeidet på ønsket jeg hadde om å prøve å komme meg tilbake i jobb, forteller han.

På tross av motstand fra Nav, har Even skaffet jobb både til seg selv og andre, ved å åpne veikro i Ballangen.

Laster innhold, vennligst vent..
Even ville tilbake i jobb etter en sykeperiode, men mener han ble motarbeidet av de som burde ha hjulpet ham. Anne-Rita Niclasson (H), ordfører i Ballangen, er overrasket over det han forteller.

Even forteller at det han ikke fikk hjelp av Nav til å komme tilbake i jobb.

– Vanskelig arbeidsmarked

Under tre prosent av møtene til Nav-ansatte er med arbeidsgivere, og i all hovedsak er de per telefon og epost. Arbeidstiden de bruker på tjenester til arbeidsgivere er også under tre prosent. Det viser rapporten fra en ekspertgruppe oppnevnt av arbeidsministeren.

Inger Johanne Amundsen, leder Nav Ballangen

Inger Johanne Amundsen, leder Nav Ballangen.

Foto: Espen Aarsvold / NRK

Leder av Nav Ballangen, Inger Johanne Amundsen, sier det er beklagelig hvis folk opplever at de ikke får hjelp fra Nav til å komme ut i jobb.

Hun sier at de har en vanskelig jobb når de skal hjelpe folk ut i jobb i Ballangen.

– Det er krevende. Mulighetene for folk med nedsatt arbeidsevne er veldig begrenset. Mulighetene for arbeidssøkere som er helt friske og bare mangler jobb er også begrenset, ut ifra det vanskelige arbeidsmarkedet vi har.

Samtidig bruker NAV lite ressurser på dette. [...] Bare 2-3 pst. av møter på NAV-kontorene var med arbeidsgiver, i all hovedsak per telefon eller e-post. [...] Statlige ansatte på NAV- kontor bruker 2-3 pst. av arbeidstiden på tjenester rettet mot arbeidsgivere.

Et Nav med muligheter, sluttrapport fra Ekspertutvalget

Én ansatt følger opp 150 brukere

Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud mener de ansatte i Nav har en stor utfordring.

– Vi ønsker å bruke mye mer tid på å skaffe jobber, men situasjonen i dag er slik at en veileder i gjennomsnitt har 150 brukere i sin portefølje. Det er vanskelig å få tid til å følge disse tett opp mot arbeidsmarkedet, sier han.

Hvordan Ballangen og andre kommuner skal få flere i jobb og færre på trygd blir tema i valgstudio i kveld, der Anders Magnus leder debatten.